Guiden om tvärvillkor 2010 är nu färdig

29.3.2010

<p>Guiden om tvärvillkor ”Märkning och registrering av djur, växtskyddsmedel, foder, livsmedel, anmälning av djursjukdomar och djurens välbefinnande” har uppdaterats. Guiden är avsedd för alla sådana jordbrukare, som får jordbruksstöd.</p>

Tvärvillkoren är en mängd krav som utgör villkor för de flesta stöden till jordbrukarna. De består av krav på god odlingspraxis i fråga om jordbruket och miljön och av lagstadgade djurhållningskrav. Om villkoren inte följs, kan jordbrukaren gå miste om sina stöd.

I guiden redogörs också för tillsynen över tvärvillkoren.

Guiden kan laddas ner från Eviras webbsida:
Tvärvillkor, Märkning och registrering av djur, växtskyddsmedel, foder, livsmedel, anmälan om djursjukdomar och djurens välbefinnande

Mer information ger:
Överinspektör Ulla Ollila, tfn 020 77 24221, 040 182 1998

 

Teman: