Gumborosjuka hos fjäderfä har konstaterats på en hönsgård

30.4.2014

<p>Gumborosjuka har konstaterats på en hönsgård i Egentliga Finland. Från dessa gårdar har tagits prov på grund av ökad dödlighet bland fåglarna. Smittan bekräftades i undersökningar gjorda vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Det är troligt att ytterligare prov kommer att skickas till&nbsp; Evira för undersökning med avseende på Gumborosjuka för att fastställa smittans omfång.</p>

I Finland har symtomfri Gumborosjuka konstaterats sedan 1978. Gumborosjuka med symtom har konstaterats endast våren 1993, då den orsakade stor dödlighet bland broilrar och kycklingar. Det är möjligt att vaccinera mot Gumborosjuka.

Sjukdomens inkubationstid är 2-3 dygn. Vid Gumborosjuka med symtom stiger dödligheten snabbt och toppen varar 3-5 dygn. Dödligheten varierar från lindrig till kraftigt ökad och kan uppgå till 50 %. Sjukdomen bryter i allmänhet ut vid 3-6 veckors ålder. Kycklingarna sitter hopkurade och uppburrade på stället. Ströbädden blir våt eftersom kycklingarna ofta har vit, vattnig diarré. Kycklingarna kan hacka sig i bakändan.

Vid symtomfri Gumborosjuka är kycklingarna mottagliga för andra sjukdomar, t.ex. koccidios, Mareks sjukdom, inklusionskroppsshepatit (IBH) och sekundär bakteriesmitta. Symtomen är en följd av permanent försämrad motståndskraft och vaccinreaktion.

Om man misstänker att ens fåglar har Gumborosjuka eller någon annan infektiös djursjukdom, ska man kontakta den lokala kommunala veterinären. Fjäderfäuppfödarna är också skyldiga att meddela den kommunala veterinären om de upptäcker ökad dödlighet, långsammare tillväxt, minskad konsumtion av foder och vatten, minskad äggläggning eller symtom från centrala nervsystemet hos fåglarna på gården. Dessa symtom kan också tyda på fjäderfäsjukdomar som sprider sig lätt, såsom fågelinfluensa eller newcastlesjukan. Gumborosjukan smittar inte människan.

På grund av de upptäckta Gumboro-fallen rekommenderas det att hönor inte flyttas mellan gårdarna, tills spridningen av sjukdomen har utretts.

Läs mer om Gumborosjuka

Mer information ger:  
specialforskare, sektionschef Christine Ek-Kommone, tfn 050 5143926
specialforskare Laila Rossow, tfn 050 544 1953

Teman: