Gumborovirus av en typ som orsakar allvarlig sjukdom

28.5.2014

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira konstaterade i april-maj 2014 Gumborosjuka i fyra hönshus i Egentliga Finland och i ett hönshus i Österbotten. I fortsatta undersökningar har det framkommit att viruset är av en typ som orsakar en allvarlig sjukdom. Därför rekommenderar Evira och Nationella djurhälsovården ETU att värphönskycklingar vaccineras. De insjuknade djuren har hittills varit ovaccinerade. Gumborosjukan smittar inte människan.</p>

Gumborosjukan är en djursjukdom  som enligt lagstiftningen om veterinärmedicin månatligen skall anmälas och därför lämnar den kommunala veterinären en anmälan till tillsynsmyndigheterna om sjukdomsfall som han eller hon fått veta om.

Eftersom gumborosjukan inte är en djursjukdom som enligt lagen skall bekämpas, fattar tillsynsmyndigheterna inga beslut om sjukdomsbekämpningsmetoderna. Myndigheterna fattar inte heller några beslut om vaccineringar. Det är näringsgrenen som fattar sådana beslut. 

Eftersom myndigheterna inte bestämmer om bekämpningsmetoderna får fjäderfänäringsidkarna inte heller några ersättningar från staten.

Om sjukdom misstänks skall man kontakta den lokala kommunala veterinären

Om en fjäderfäproducent misstänker att gumborosjuka eller någon annan smittsam djursjukdom förekommer bland fåglarna skall han kontakta den lokala kommunala veterinären. Fjäderfäuppfödaren är skyldig att lämna en anmälan till den kommunala veterinären också om han noterar en förhöjd dödlighet, långsammare tillväxt, minskad foder- och vattenförbrukning, minskad äggläggning eller symptom i centrala nervsystemet bland fåglarna på gården. Dessa symptom kan också vara ett tecken på fjäderfäsjukdomar som sprider sig med lätthet, såsom aviär influensa eller Newcastlesjuka.

Gumborosjuka har också tidigare konstaterats

I Finland har konstaterats symptomfri gumborosjuka allt sedan år 1978. Symptomatisk gumborosjuka konstaterades år 1993, då den orsakade stor dödlighet bland broiler- och värphönskycklingar . Då var det ännu inte möjligt att typbestämma viruset.

Efter att det blivit möjligt att typbestämma viruset jämfördes de gamla virusstammarna från år 1993 och de nya virusstammarna nu våren 2014 med varandra i Evira. I jämförelsen konstaterades att det högvirulenta viruset förekom i Finland redan år 1993. Då kunde sjukdomen bekämpas med de vacciner som också nu används.

Diagnosticeringen och uppföljningen av gumborosjukan i Evira bygger på ett konstaterande av antikroppar i serumprover och på ett påvisande av viruset med hjälp av RT-PCR-teknik. Vid behov kan viruset också typbestämmas genom undersökning av det område som påverkar virulensen hos virusets genom.

Läs mer om gumborosjukan
Eviras pressmeddelande 30.4.2014

Mer information ger:
specialforskare, sektioschef Christine Ek-Kommonen, tfn 050 514 3926
specialforskare, FD Anita Huovilainen, tfn 050 544 1981

 

Teman: