”Gurkdirektivet” tas ur bruk i början av juli

24.6.2009

<p>För största delen av frukterna och grönsakerna slopas specialkraven i början av juli. Gurka är en av de produkter som påverkas av Europeiska kommissionens nya förordningsändring. Gurka måste ändå fortsättningsvis uppfylla vissa krav, om man vill ange dess kvalitetsklass.</p>

Eftersom grönsakshandeln sker globalt utan att köparen ser produkten före köpbeslutet, har man kommit överens om gemensamma regler för hurudana egenskaper en produkt av en viss kvalitetsklass ska ha. Specialnormerna är alltså ett sätt att underlätta och harmonisera handeln.

Specialkraven gäller främst produktens yttre kvalitet. Kraven förblir i kraft för de tio produkter som det handlas mest med i världen. I fortsättningen ska jordgubbar, persikor och nektariner, äpplen, kiwi, päron, citrusfrukter, vindruvor, tomater, paprikor och sallat (gäller inte kruksallat) kvalitetsklassificeras innan de släpps ut på marknaden och de måste motsvara den angivna kvalitetsklassen. Produkterna måste motsvara de särskilda krav som är uppställda för dem i fråga om sort, form, storlek, utseende och andra överenskomna egenskaper.

Europeiska kommissionens förordning 1221/2008 träder i kraft 1.7.2009. Genom ändringen av förordningen upphör specialkraven för flera produkter (t.ex. för gurka, morot, lök, kål). I fortsättningen gäller endast de allmänna kraven för dem.

De allmänna kraven kommer att gälla alla frukter och grönsaker – också bland annat kinakål och rödbeta – som inte tidigare har berörts av EU-bestämmelserna. Det allmänna kravet förutsätter främst att produkten duger som människoföda, dvs. att den inte är möglig eller rutten.

Med undantag av ovannämnda tio produkter kan alla andra frukter och grönsaker släppas ut på marknaden utan kvalitetsklassificering. Ifall man dock fortfarande vill kvalitetsklassificera produkterna för att underlätta saluföringen, ska kvalitetsklassificeringen följa FN:s standarder. Därför kan krokiga gurkor inte heller i fortsättningen säljas med beteckningen kvalitetsklass 1.

För alla produkter är det alltid obligatoriskt att tydligt ange produktions- eller odlingsland genom angivelse av landets namn på själva förpackningen eller på en försäljningsskylt i försäljningsplatsens omedelbara närhet vid lösviktsförsäljning.

Länk till FN:s frukt- och grönsaksstandarder:
http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/FFV-Standards.htm

Ytterligare information:
inspektör Mari Järvenmäki, tel. 040 840 7948 (till 26.6)
överinspektör Beata Meinander, tel. 020 77 25044 (från 1.7)

 

Teman: