Gynnsamma väderförhållanden för koloradoskalbaggen

27.7.2006

<div>Det varma vädret under den här veckan har gynnat koloradoskalbaggens förökning. Några nya förekomster av koloradoskalbagge har dock inte påträffats. Vid förra veckans fyndplats i Kesälahti har det vid åtgärdsgranskning under den här veckan upptäckts puppor av koloradoskalbagge som grävt ned sig i marken. Fyndet visar att det finns olika utvecklingsskeden av koloradoskalbaggar och att nya förekomster kan upptäckas inom de närmaste veckorna. Eviras inspektionspatrull behandlade förekomstplatsen genom att hetta upp jorden, vilket är enda sättet att ta död på puppor som grävt ned sig i marken.</div>

Det är sannolikt att nya förekomster av koloradoskalbagge kommer att hittas. Ju varmare vädret är framöver, desto snabbare förökas och sprids skalbaggarna. Dessutom sprids koloradoskalbaggarna till nya områden med luftströmmarna i anslutning till eventuella åskfronter.

Eviras inspektionspatruller fortsätter tills vidare kartläggningarna i Sydöstra Finland och i Norra Karelen. Eventuella observationer av koloradoskalbagge och misstankar om förekomst skall anmälas till Eviras växtinspektion eller till TE-centralens växtinspektörer. Allmän jourtelefon för anmälning av observationer finns på nummer 0400 442 209.

Mera information om anmälan av upptäckter samt bilder av och information om koloradoskalbaggen finns på Eviras webbsida www.evira.fi/koloradonkuoriainen

Ytterligare information:
Äldre inspektör Atro Virtanen, Evira, tel. 020 77 25047 och 040 7049607
Överinspektör Ville Welling, Evira, tel. 020 77 25072 och 040 7764502

Teman: