Hälften av pälsfarmerna inspekterade

26.2.2010

<p>De kommunala veterinärerna har hittills inspekterat 15 sådana pälsfarmer, om vilka organisationen Oikeutta Eläimille publicerade bildmaterial den 17 februari 2010. Det rörde sig om 29 farmer. Under inspektionerna konstaterades försummelser på tre farmer.</p>

Försummelserna som konstaterades var trasiga hyllor i burarna, en del av rävburarna saknade hyllor helt och hållet och en del saknade pinnar att tugga på. På en farm konstaterades också brister i bokföringen över skötseln av djuren. Djur som borde avlivas på grund av sjukdom eller kroppsskador påträffades inte under inspektionerna.

Pälsfarmarna i fråga har uppmanats åtgärda de konstaterade bristerna inom utsatt tid. Efter att den utsatta tiden löpt ut kontrolleras att bristerna åtgärdats.

Resten av farmerna kommer att inspekteras nästa vecka. Gällande farmer, på vilka försummelser konstateras, lämnas en sådan anmälning till polisen som lagstiftningen förutsätter.

Mer information ger:
enhetsdirektör Jaana Mikkola, tfn 040 831 8425

 

Teman: