Hästarna insjuknade inte på grund av smittsamma sjukdomar

18.10.2006

<div>Av de hästar som insjuknat med symptom från nervsystemet på en hästgård i Hattula avlivades fem, av vilka fyra sändes till Eviras patologiska forskningsenhet för undersökning i början av oktober. Undersökningarna är ännu inte slutförda, men i det här skedet kan man redan konstatera att det inte är fråga om någon smittsam sjukdom. </div>

Vid obduktionen av hästarna och vid de fortsatta undersökningarna har det alltså inte hittats något som tyder på virus-, bakterie- eller parasitsmitta. Förändringar orsakade av smittsamma sjukdomar kan konstateras vid histologiska undersökningar. Resultaten av proverna från hjärnan dröjer dock längre än prover från annan typ av vävnader och därför har det tagit ungefär en vecka att komma så här långt med undersökningarna.

De preliminära fynden tyder på förgiftning. I undersökningarna på betet och åkern där fodret har slagits har inga giftiga växter hittats. Foderundersökningarna är ännu inte slutförda.

Mer information:

För de patologisk-anatomiska undersökningarna svarar:
professor Marjukka Anttila, tel. 020 77 24540 och
veterinär Kati Dillard, tel. 020 77 24548

 

 

 

Teman: