Hästinfluensaviruset typbestämt

11.4.2007

<div>Det influensa A-virus som konstaterades i de luftvägsprover från häst som lämnades till Evira den 2 april har i fortsatta undersökningar typbestämts som hästinfluensa A2 (H3N8) -virus s.k. amerikansk typ. Resultatet bekräftades i undersökningar i Evira den femte april.</div>

Hästinfluensavirusen fördelar sig på undertyperna A1 och A2. På senare år har epidemier orsakade av undertyp A1 inte påträffats i världen. Däremot har hästinfluensaepidemier orsakade av virus A2 inrapporterats bl.a. i Sverige, Danmark, Frankrike och Storbritannien. I dessa har konstaterats en virustyp av den amerikanska linjen. I Storbritannien isolerades år 2005 också i ett sjukdomsfall den s.k. europeiska virustypen.

Vanligen har sjukdomsutbrott förekommit hos ovaccinerade hästar. I vissa fall har hästinfluensa förekommit också hos vaccinerade hästar, men symptomen har i allmänhet varit lindriga. Det är viktigt att hästarna vaccineras. Alla hästinfluensavacciner på den finska marknaden innehåller antigener virus A2.

Genom vaccinering av hästarna förhindras att hästinfluensan sprids. Det bästa skyddet får man genom att vaccinera hela hästpopulationen (såsom ett helt stall). Det skydd mot hästinfluensa som vacciner ger är ändå kortvarigt och för att ett tillräckligt skydd skall upprätthållas borde hästarna vaccineras regelbundet och i epidemisituationer rentav med tre månaders intervall. Det är också skäl att hålla i minnet att också en vaccinerad häst kan sprida smitta, fastän den inte själv insjuknar.

Hästinfluensa smittar inte till människor.

Mer information ger:
Direktör för forskningsenheten, professor Liisa Sihvonen tfn 050 553 9226
Specialistveterinär i infektionssjukdomar Miia Jakava-Viljanen, tfn 050 351 0308

Teman: