Hästköttsprodukter till välgörenhet

25.2.2013

Livsmedelssäkerhetsverket Evira anser att produkter som i strid med påskrifterna på förpackningen innehåller hästkött och som finns kvar i företagens lager kan överlåtas till välgörenhet. Företagaren skall ändå överenskomma om saken med den lokala tillsynsmyndigheten. De lokala myndigheterna säkerställer att rätt information ges om produkternas innehåll.

Produkter som kunder och butiker returnerat kan däremot inte doneras till välgörenhet, eftersom produkternas kylkedja inte kan verifieras.

Teman: