Hästsjukdomar ett hot – sjukdomsriskerna som importerade hästar medför och förekomsten av hästsjukdomar utreds

14.9.2012

<p>I Europa och på annat håll i världen förekommer allvarliga hästsjukdomar som, om de sprids till Finland, i hög grad skulle skada såväl hästskötseln som hästens välfärd. Risken är stor, eftersom det varje månad importeras 100 – 200 hästar till finska stall från utlandet. Den internationella tävlingsverksamheten är också livlig på såväl rid- som travsidan.</p>

Information om förekomsten av sjukdomar behövs
Den information vi hittills har om förekomsten av allvarliga hästsjukdomar bygger på sporadiska undersökningar av sjuka djur, eftersom några egentliga undersökningar av förekomsten av sjukdomar inte gjorts. Projektet ”Hanteringen av smittsamma sjukdomar som stöd för hästskötseln” som nu körs igång ger värdefull information om förekomsten av de viktigaste hästsjukdomarna. I undersökningen läggs vikten riskbaserat vid importerade hästar och de sjukdomsrisker dessa medför.

Hästbranschen samarbetar
Projektet leds av Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Samarbetspartners är Finlands Hippos rf, hästinformationscentret Suomen Hevostietokeskus ry och Helsingfors universitet. Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat projektet anslag och projektet leds av de centrala aktörerna inom hästskötseln. Undersökningen inleds hösten 2012 och fortsätter fram till början av år 2014.

Prover av importerade hästar och avelshingstar
I projektet utreds om det bland importerade hästar förekommer tecken på infektiös anemi och West Nile virus, sjukdomar som än så länge inte påträffats hos oss. Utöver det undersöks om hästar för med sig virusarterit- och herpesvirussmittor eller bakterier som orsakar kvarka. Hästavelsförbunden tar prover av identifierbara importhästar i ett års tid från och med oktober 2012. Våren 2013 undersöks en del av avelshingstarna med tanke på virusarterit.

Veterinärerna ombes lämna sjukdomsprover
Under projektet kan veterinärerna avgiftsfritt sända in prover till Evira för undersökning, om de misstänker ovan nämnda smittsamma sjukdomar hos hästar. Hästägaren kan påminna veterinären om detta.

Projektet betalar laboratorieanalysen och insändningskostnaderna, för de övriga kostnaderna svarar ägaren.

Aktuella sjukdomsrisker
Infektiös anemi är den sjukdom som utgör den aktuellaste allvarliga sjukdomsrisken. Sjukdomen förekommer i flera europeiska länder. West Nile virus som sprids av myggan och som smittar olika djurarter och också människan förekommer i östra och södra Europa. Om dessa sjukdomar som skall bekämpas med stöd av lagen om djursjukdomar skulle komma till Finland, skulle de bekämpas med lagstadgade åtgärder.

Många otrevliga, men mindre allvarliga sjukdomar förekommer redan i Finland. Med importerade hästar kan också komma virus-, bakterie- och tarmparasitstammar som orsakar också dessa sjukdomar. På så vis kan bland annat virusarterit, kastningar och neurologiska sjukdomar orsakade av herpesvirus-1 och kvarka sprida sig.

Information om sjukdomar bland hästar, även en undersökningsremiss
Framsida > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Hästar

Information om forskningsprojektet
Framsida > Presentation > Verksamhet > Vetenskaplig forskning > Projekt >
Pågående > Hanteringen av smittsamma sjukdomar som stöd för hästskötseln

Mer information ger:
Projektets ledare, professor Sinikka Pelkonen
tfn 0400 287 061, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi, Evira
Specialforskare Ulla-Maija Kokkonen
tfn 050 526 2065, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, Evira

Teman: