Hepatit E hos fåglar har för första gången påträffats i Finland

30.1.2013

<p>Hepatit E hos fåglar har för första gången påträffas i Finland i ett hönshus för värphöns. Smittan bekräftades i undersökningar i Livsmedelssäkerhetsverket Evira i januari 2013. Hepatit E-viruset hos fåglar har inte konstaterats smitta däggdjur eller människor. Äggen kan vara små till storleken, men helt ätliga.</p>

Hepatit E-viruset kan orsaka förhöjd dödlighet och minskad äggproduktion. Äggens kvalitet är normal. Om smittan drabbar unga fåglar, kan den fördröja värpningen och sänka värptoppen.

God hygien hindrar sjukdomen från att sprida sig
Hepatit E-viruset sprids via avföringen efter att ha hamnat i fågelns matsmältningskanal. Det är viktigt att produktionshygienen är god och att hallar och inredning tvättas och desinficeras mellan fågelpartierna, men lika viktigt är också det förebyggande smittskyddsarbetet.

Någon behandling eller något vaccin mot sjukdomen finns inte. Det har inte konstaterats att sjukdomen skulle sprida sig från moderfåglar till kycklingarna.

Typiska symptom på sjukdomen är att fåglarna är anemiska, svaga och småvuxna. Utgående från patologiska fynd konstateras fåglarna ha en förstorad mjälte och hos en del konstateras synliga förändringar i levern, såsom en förstorad lever. Symptomen uppträder ofta hos 30-70 veckor gamla fåglar.

Prover kan sändas in till Evira
Självdöda fåglar kan sändas in till Evira som prov, eftersom viruset orsakar en högre dödlighet än normalt bland äldre värphöns och broilerkycklingmödrar.
Prover kan sändas in också, om minskad äggproduktion eller symptom som är typiska för sjukdomen konstateras bland fåglarna.

Anvisningar om hur prover av fjäderfä tas och sänds in 

Anvisning från Föreningen för bekämpning av djursjukdomar (ETT) om hur sjukdomsrisken hanteras på gårdar med fjäderfä (på finska)

Mer information ger:
specialforskare, sektionschef Päivikki Perko-Mäkelä, tfn 0400 287 536
sektionen för produktionsdjur , forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa

Teman: