Hjälp oss att hjälpa – importera inte en olaglig hund

25.4.2012

<p class="ingressiteksti">Det är roligt att resa och vi är alla skyldiga att hjälpa djuren. Om du på en utrikesresa träffar på en hund som behöver hjälp ska du i alla fall tänka efter innan du tar den hem med dig. Ett litet djur med en bevekande blick kan föra med sig en dödlig sjukdom.</p>

Djursjukdomssituationen i Finland är för närvarande god, och därför är det tryggt att äga ett sällskapsdjur. Hundar kan fritt umgås med andra hundar i hundparker och tumla runt med barn utan att man behöver vara rädd för att någon ska bli allvarligt sjuk av det.

Många sjukdomar som äventyrar djurens och människornas hälsa och som inte förekommer i Finland är ganska vanliga strax utanför Finlands gränser. Ett par av de farligaste av dessa sjukdomar är dödlig rabies och ekinokockos (dvärgbandmask). En hund kan länge bära på rabies men vara symtomfri och dvärgbandmasken orsakar inga symtom alls hos hundar. Ändå kan en hund sprida sjukdomen till andra hundar och till människor. Därför måste man redan innan hunden förs in i landet försäkra sig om att den inte bär på dessa allvarliga sjukdomar. Andra sjukdomar som hotar hundarnas hälsa är bland annat valpsjuka och parvovirusdiarré.

För att skydda människornas och andra djurs hälsa ställs därför vissa krav på import av hundar. Endast genom att följa de här kraven kan man vara säker på att djuret inte för med sig några ”dödliga överraskningar”.

Om kraven i anslutning till import av hunden inte har följts är det fråga om olaglig import, vilket är ett brott. Ett djur som olagligt har importerats måste sändas tillbaka till det land som det kom ifrån, avlivas eller placeras i karantän som bekostas av importören. Inget av de här alternativen är en lösning som hunden mår bra av och därför är det viktigt att redan då man planerar importen se till att den sker på ett säkert sätt.

Ibland uppdagas olaglig import till exempel först då man går med hunden till veterinären. Om skyldigheterna i anslutning till importen har försummats kan inte ens veterinären korrigera detta i efterhand. För att skydda andra hundar och människor är veterinären skyldig att hindra eventuell sjukdomsspridning. Eftersom en olagligt importerad hund innebär en allvarlig sjukdomsrisk för både hundens ägare och andra hundar, är avlivning av hunden i många fall det enda alternativet.

Avlivning av hunden är beklagligt ofta det sorgliga slutet på äventyret med att försöka rädda en hund. En avlivning är en tråkig historia inte bara för djurets ägare utan också för veterinären. Den som har importerat ett sällskapsdjur har ett stort ansvar för att det importerade djuret, finländska hundar som leker med djuret samt människor inte ska utsättas för allvarlig sjukdomsrisk. Importören måste se till att djuret och dess resehandlingar uppfyller lagens krav. Importören är alltid ansvarig för alla kostnader som införseln medför. Hjälp oss alltså att hjälpa genom att följa de här importkraven.

Hur kan du hjälpa?

 • Dela med dig av informationen om saken

 • Diskutera med dem som funderar på att skaffa en hund, berätta om importkraven och om inhemska alternativ att hjälpa hundar

 • Om du överväger att köpa ett sällskapsdjur i Finland, kontrollera djurets ursprung

 • Om du överväger att köpa ett importerat djur, försäkra dig om att det har importerats lagligt och i enlighet med Eviras anvisningar. Det lönar sig inte att köpa djur med oklart ursprung

 • Om du misstänker olaglig import, anmäl det till kommunal- eller länsveterinären

 • Djurskyddsmässigt är det bättre att hjälpa hundarna i deras eget hemlandEn olagligt importerad hund kan bära på någon farlig sjukdom:

Mera information om importkraven för hundar:

Den som är intresserad av importkraven kan också kontakta oss per telefon och e-post:

 • Vår rådgivning ger svar på frågor om kraven för import och export av sällskapsdjur beträffande EU-länder, Norge och Schweiz: må-on kl. 9-11, tfn 029 530 0401
 • Import från EU-länder:
  ehyt at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi
 • Ickekommersiell import från länder utanför EU:
  kolmasmaa at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi
 • Kommersiell import från länder utanför EU:
  lentoasema at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi
Teman: