Hos två hästar har konstaterats herpesvirus med hjälp av antikroppstest

15.4.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har testat hästar med tanke på antikroppar mot herpesvirus och konstaterat en förhöjd nivå på antikropparna mot EHV-1 hos två hästar i södra Finland. Vardera hästen hade feber och hos den ena av dem var benen svullna. Hästarna är från olika orter.</p>

Hästvirusfallen som det tidigare rapporterats om diagnosticerades med hjälp av PCR-metoden. Med den kan virus påvisas i prover som tagits då symptom just börjat visa sig. Utöver denna direkta viruspåvisning kan nyligen genomliden sjukdom säkerställas med det antikroppstest, som Evira nu anlitat. I det undersöks förhöjningen i antikroppsnivån som herpesviruset åstadkommit med hjälp av efter varandra tagna blodprover. Det första provet skall tas i sjukdomens akuta stadium och det andra provet 2–3 veckor senare. En fyrfaldig eller större förhöjning av antikroppsnivån verifierar en nyligen genomliden sjukdom.

Det lönar sig inte att testa antikroppsnivån i ett enstaka blodprov, eftersom hästen kan ha antikroppar från en tidigare genomliden infektion. Hos en vaccinerad häst kan antikropparna också härstamma från vaccinet.

Mer information ger:
specialforskare Ulla-Maija Kokkonen, tfn 050 526 2065
specialforskare Christine Ek-Kommonen, tfn 050 514 3926

Information om ekvina herpesvirusinfektioner
Information om provtagningen vid kastning

Teman: