Höstens flygspridningar av rabiesvaccin inleds

23.9.2009

<p>Flygspridningen av rabiesvaccin avsedda för små rovdjur inleds denna höst intill den sydöstra gränsen 23.9.2009. Man försöker få spridningarna gjorda inom två veckor. Flygningar utförs dagligen mellan klockan 7 och 20. Med spridning av beten vill man förhindra att rabies bland vilda djur eventuellt sprider sig till Finland.</p>

Under flygspridningen fälls 80 000 vaccinbeten. Betena sprids i samma område som våren 2009 från Tohmajärvi i höjd med Värtsilä till Vederlax och vidare längs sydkusten ända fram till Pyttis.

Vaccinbetena som används vid flygspridning är cirka 4 x 4 x 1 cm stora bruna kuber på cirka 20 gram Vaccinerna innehåller försvagat rabiesvirus som är ofarligt för djuren.

Det är bäst att lämna betena i fred i terrängen. En person som fått vaccin på slemhinnorna i munnen, i ögonen eller i ett öppet sår skall tvätta partierna i fråga med tvål och vatten och för säkerhets skull uppsöka hälsocentralen.

Om man stöter på en mårdhund, räv eller något annat rovdjur i naturen som beter sig konstigt, skall man informera den kommunala veterinären eller länsveterinären om saken. Veterinären sänder i sin tur djuret till Livsmedelssäkerhetsverket Evira för undersökning. Undersökningarna är avgiftsfria.

Utöver djur som beter sig konstigt och som sänds in från fältet uppföljs förekomsten av rabies och vaccinbetenas effekt med hjälp av undersökningar av små rovdjur särskilt i vaccineringsområdet. Evira vill också få de rävar och mårdhundar och andra små rovdjur som fällts eller annars avlidit i vaccineringsområdet eller dess omedelbara närhet in för undersökning för att kunna följa upp läget. Proven sänds till Eviras forskningsenhet för fisk- och vilthälsa i Uleåborg.

Mer information om hur små rovdjur sänds in

Mer information ger:
Sektionschef Miia Jakava-Viljanen, Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, tfn 050 351 0308
Överinspektör Saija Jokela, Enheten för hälsa och välfärd, tfn 0400 318 510

Teman: