Höstens flygspridningar av rabiesvaccin inleds

15.9.2008

<div>Flygspridningen av rabiesvaccinbeten avsedda för små rovdjur inleds denna höst intill den sydöstra gränsen den 15 september 2008. Målet är att spridningarna skall vara slutförda inom två veckor. Flygningar utförs dagligen mellan klockan 6 och 22. Med spridning av beten vill man förhindra att rabies bland vilda djur eventuellt sprids till Finland.</div>

Under flygspridningen fälls 80 000 vaccinbeten ned längs den sydöstra gränsen. Vattendragen undantagna sprids beten ut inom en 25–35 km bred zon som sträcker sig från Tohmajärvi i höjd med Värtsilä till Virolahti och vidare längs sydkusten ända fram till Pyttis. Avståndet mellan flyglinjerna är cirka en kilometer. Allt som allt flygs 20 linjer. Flygområdet täcker cirka 8 000 km2.

Vaccinbetena som används vid flygspridning är cirka 4 x 4 x 1 cm stora bruna kuber på cirka 20 gram. Vaccinerna innehåller försvagat rabiesvirus som är ofarligt för djuren.

Det är bäst att lämna betena i fred i terrängen. En person som fått vaccin på slemhinnorna i munnen, i ögonen eller i ett öppet sår skall tvätta partierna i fråga med tvål och vatten och för säkerhets skull uppsöka hälsocentralen.

I Finland har man allt sedan 1990 årligen spritt ut vaccinbeten längs gränsen och sedan år 2003 har spridningar utförts två gånger om året – vårar och höstar. Rabiesfall har inte konstaterats i vårt land på mer än 19 år med undantag för två djur som importerades åren 2003 och 2007 och som avlivades snart efter att de kommit till landet.

Om man stöter på en mårdhund, räv eller något annat rovdjur i naturen som beter sig konstigt, skall man informera den kommunala veterinären eller länsveterinären om saken. Veterinären sänder i sin tur djuret till Livsmedelssäkerhetsverket Evira för undersökning. Undersökningarna är avgiftsfria.

Förekomsten av rabies och vaccinbetenas effekt uppföljs också med hjälp av undersökningar av små rovdjur särskilt inom vaccineringsområdet. Evira vill få de rävar och mårdhundar och andra små rovdjur som fällts eller annars avlidit i vaccineringsområdet eller dess omedelbara närhet in för undersökning för att kunna följa upp läget. Proverna sänds till Eviras forskningsenhet Fisk- och vilthälsa i Uleåborg.

Mer information om hur små rovdjur sänds in:
www.evira.fi > Djursjukdoms- och livsmedelsforskning > Djursjukdomsforskning > Anvisningar för försändning av prover > Hur man sänder in små rovdjur

Mer information ger:
Direktör för forskningsenheten Liisa Kaartinen, forskningsenheten Djursjukdomsvirologi, tfn 020 77 24577, 040 840 7364

Veterinärinspektör Tiia Tuupanen, enheten Hälsa och välfärd, tfn 020 77 24215, 0400 922 756


Teman: