Hundar och katter skall behandlas med läkemedel mot echinokocker innan de införs till Finland

20.12.2010

<p>Hundar och katter som införs till Finland skall högst 30 dygn innan de anländer till landet ges en dos läkemedel mot bandmaskar som orsakar rävens dvärgbandmask <em>Echinococcus multilocularis.</em> Läkemedlet skall vara godkänt för djurarten i fråga och över behandlingen skall finnas ett intyg utfärdat av en veterinär. Veterinären som behandlat djuret med läkemedlet antecknar behandlingen i det djurpass, som skall åtfölja alla hundar och katter som införs till landet.</p>

Syftet med läkemedelsbehandlingen är att förhindra att parasiten echinococcus sprids till Finland. Rävens dvärgbandmask har aldrig påträffats i Finland.

Kravet att hundar och katter skall behandlas med läkemedel mot echinokocker har preciserats från och med den 1 december 2010. Kravet gäller införsel på EU:s inre marknad. Läkemedlet mot echinokocker (läkemedel som innehåller praziquantel eller epsiprantel) skall således ges före införseln till landet, eftersom kravet tidigare tillämpats felaktigt och läkemedlet ofta getts till hundar och katter redan i Finland innan de fördes ut från landet.

Läkemedelsbehandlingen mot echinokocker fungerar inte förebyggande utan den förintar endast sådana parasiter, som hunden kunnat få i sig under vistelsen i ett sådant land, där parasiten echinococcus förekommer. Läkemedelsbehandling mot echinokocker i Finland före färden utomlands hindrar inte parasiten echinococcus från att komma till landet.

I praktiken kan läkemedelsbehandlingen ges antingen i det land, från vilket man kommer med hunden eller katten till Finland, såsom i Lettland, även om man reser via Estland till Finland. Om det är mer praktiskt för resenären, kan hunden också behandlas med läkemedlet först i Estland. Det viktiga är att djuret behandlats utomlands innan det kommer till Finland så, att parasiterna förintas och inte har möjlighet att sprida sig i Finland.

Evira rekommenderar att djuren behandlas på nytt 30 dygn efter den föregående behandlingen.

Hundar och katter behöver inte behandlas med läkemedel mot bandmask, om djuret förs in till Finland inom 24 timmar efter att det förts ut från Finland.

Mer information: 
Rådgivningstelefon för importörer och exportörer av djur
tel. 020 690 991, öppet på må-ons kl. 9-11

E-postadress:
ehyt at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: