Husdjursskötselns struktur förändras snabbt

3.3.2014

<p>Strukturförändringen inom husdjursproduktionen inverkar på produktionskostnaderna och konkurrenskraften. Strukturutvecklingen bidrar även till att sprida smittsamma djursjukdomar och till de kostnader som dessa förorsakar. Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT arrangerar ett seminarium om strukturutvecklingen och riskerna för djursjukdomar inom husdjursproduktionen.</p>

På seminariet redogörs för riskerna för spridning av lättspridda djursjukdomar och hur strukturförändringen inverkar på dessa. Information ges även om de ekonomiska risker som djursjukdomar medför nu och i framtiden. Dessutom diskuteras hur gårdar kunde skydda sig mot smittsamma djursjukdomar.

Seminariet baserar sig på ett forskningsprojekt som Evira och MTT genomför i samarbete och som jord- och skogsbruksministeriet finansierar.

Läs projektbeskrivningen Kontroll av djursjukdomsrisker under pågående strukturella förändringar i husdjursekonomin

Läs om programmet (på finska)

Välkommen att lyssna och diskutera den 20 mars 2014 på Evira, Mustialagatan 3, kl. 9.00.

Vänligen anmäl dig senast den 12 mars 2014 till johanna.makela /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Närmare information om seminariet ger:
specialforskare Jarkko Niemi, MTT, tfn 040 358 0487
sektionschef, FD Tapani Lyytikäinen, Evira, tfn. 0400 614 380

 

Teman: