Huvuddelen av livsmedelstillsynsresultaten är bra

7.6.2013

<p>Sedan början av maj har cirka tusen uppgifter om livsmedelstillsynen i detaljhandeln och i restauranger offentliggjorts på webben. Tillsynsresultaten beskrivs med smilisar. Merparten av företagen som kommunerna hittills inspekterat har fått ett smilande resultat.</p>

Det allmännast givna vitsordet är bra och det innebär att livsmedelssäkerheten inte försvagats och att konsumenten inte medförs någon risk. Ett smilande resultat är alltid ett bra resultat. Det bästa resultatet eller utmärkt har 31 procent av de inspekterade företagen fått. Vitsordet bör korrigeras har getts till 14 procent och vitsordet dålig till 2 procent av företagen. Företagen som fått resultaten bör korrigeras eller dålig skall rätta till missförhållandet inom den tid som utsatts under inspektionen.

Utgående från de första resultaten kan man dra den slutsatsen att livsmedelssäkerheten är god i de finländska företagen, berättar överinspektör Marina Häggman på Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Det är ännu för tidigt att göra någon ortsbunden jämförelse, eftersom endast en liten del av alla företag har inspekterats.

Mer detaljerad information om livsmedelssäkerheten i ett företag får man genom att ta en titt på alla smilisar och den skriftliga responsen som företaget fått. I punkten inspektionsresultat i Oiva-rapporten ser du smilisarna och rubrikerna på alla inspekterade sakhelheter. En del av punkterna som skall kontrolleras inspekteras under varje inspektionsbesök. De övriga punkterna inspekteras minst en gång på tre år eller i sådana fall, då ett missförhållande uppdagas i dem under inspektionen.

Längden på olika företags Oiva-rapport kan variera, eftersom alla sakhelheter inte ingår i varje företags verksamhet. Livsmedelstillsynsutövarna kan också inspektera de punkter som skall kontrolleras en gång på tre år enligt olika tidtabeller. I varje rapport ingår ändå information om renhållningen, hygienrutinerna och förvaringen av livsmedlen.

De kommunala livsmedelstillsynsutövarna gör enligt sin tillsynsplan inspektioner i livsmedelsbutiker, restauranger och storkök i hela landet. Informationen om livsmedelstillsynsresultaten preciseras allt efter som fler inspektioner görs.

Inspektionsrapporterna finner du på webbplatsen oivahymy.fi: http://www.oivahymy.fi/portal/se/sok+foretag/

Mer information om inspektionerna ger hälsovårdsinspektören i din hemkommun.

Mer information ger
överinspektör Marina Häggman, tfn 050 562 7746

Teman: