Hygienkompetenstestare dömd vid Helsingfors tingsrätt

29.9.2006

<div>En hygienkompetenstestare dömdes till böter för missbruk av tjänsteställningen med Helsingfors tingsrätts beslut den 20 september 2006. Hygienkompetenstestaren dömdes samtidigt att mista nyttan av brottet till staten. Hygienkompetenstestaren hade grundlöst beviljat kompetensintyg mot betalning. Tidigare har en kompetenstestare dömts till fem månaders villkorligt fängelsestraff för grovt missbruk av tjänsteställningen.</div>

Ett hygienkompetensintyg krävs av sådana personer, som i sitt arbete i en livsmedelslokal hanterar oförpackade livsmedel som lätt förskäms. Hygienkompetensintyg kan beviljas av personer (kompetenstestare) som Livsmedelssäkerhetsverket godkänt och som påvisat sin kompetens och sin förmåga att sköta uppdraget som kompetenstestare. Den som arrangerar ett hygienkompetenstest har rätt att uppbära en sådan avgift för arrangerandet av testet och beställandet av hygienkompetensintyget, som högst motsvarar de verkliga kostnaderna som dessa medför.

Mer information ger:
enhetschef Kyösti Siponen, Livsmedelssäkerhetsverket, tfn 020 77 24230, 050 3868412

 

Teman: