I de senaste undersökningarna på nötdjursgårdar konstaterades ingen salmonella

20.7.2010

<p>Myndighetsundersökningarna som gjorts på djurgårdar på grund av det Salmonella Typhimurium -bakteriefynd som konstaterades i Foderraisios foderframställning midsommarveckan har nu avslutats. Salmonella konstaterades inte på en enda gård.</p>

Salmonellan konstaterades i maltgroddar som använts som råvara vid framställning av ett parti nötdjursfoder. Som försiktighetsåtgärd återkallade Foderraisio fodret i fråga och alla andra foder som innehöll maltgroddar och som framställts på samma tillverkningslinje veckan före fyndet. Foder återkallades från 26 nötdjursgårdar.

Med tanke på kontaminering undersöktes träckprover från djur på alla de nötdjursgårdar, som hade hunnit börja använda av det eventuellt kontaminerade fodret. Foderraisio undersökte också fodersilorna på de gårdar som använt av det misstänkta fodret och prover av fodermiljön på några andra nötdjurs- och svingårdar med tanke på salmonella. Undersökningarna omfattade allt som allt 53 gårdar. Salmonella konstaterades inte i ett enda prov.

Utgående från undersökningarna kan konstateras att salmonellan som konstaterades i maltgroddarna inte spritt sig till gårdarna och sålunda inte äventyrade djurens hälsa eller livsmedlens säkerhet.

Mer information ger:
Sirpa Kiviruusu, överinspektör (djursjukdomskontroll), tfn 0400 920 503
Marja Turunen, överinspektör (foderkontroll), tfn 02077 25214

 

Teman: