I får- och getregistret finns redan 100 000 djur

22.7.2008

<div>Antalet djur i Får- och getregistret, som togs i bruk i år, är redan över 100 000. Av dem är 95 000 får och 5 000 getter. Den genomsnittliga besättningens storlek är ca 20 tackor med avkomma.</div>

Hälften av de anmälda fåren är av finsk lantras, 32 procent korsningar och 10 procent Texel. Noggrannare statistik över raser, djurslag och könsfördelning: Får- och getregistrets statistikinformation, 18.7.2008 (pdf, 24 kB).

Största delen av djuren i registret är honor. Därför kan man anta att största delen av vårens lamningar kommer att anmälas fram till hösten. Lamningar ska anmälas inom 6 månader. Andra händelser ska anmälas till registret inom 7 dygn från händelsen.

I arbetet med att utveckla registrets webbprogram har man under sommaren koncentrerat sig på att förbättra programmets kapacitet. I augusti publiceras en ny version av programmet med snabbare funktioner.

Ytterligare information:
Planerare Pia Vilen, Dataadminstration, tel. 020 77 24345


Teman: