I Finland hittades inget hästkött som sålts som nötkött

21.7.2014

<p>I det tillsynsprojekt som genomfördes i maj-juni 2014 hittades i Finland inga livsmedel som skulle ha innehållit omärkt hästkött. I projektet, som leddes av Livsmedelssäkerhetsverket Evira, undersöktes sammanlagt 50 livsmedelsprover som samlats in på marknaden för att upptäcka eventuell förekomst av hästkött.</p>

”Så här ska resultatet se ut. Konsumenten ska kunna lita på att livsmedlets köttråvara är endast av den djurart som anges i förpackningspåskrifterna”, framhåller överinspektör Jussi Peusa vid Evira.

Tillsynsprojektet genomfördes i alla EU-länder enligt Europeiska kommissionens provtagningsrekommendationer. I Finland tog sju kommunala tillsynsmyndigheter prover oanmält på olika håll i landet enligt Eviras anvisningar. Proverna togs i detaljhandeln och på serveringsställen, i partihandeln, i lager och hos tillverkare.

De undersökta livsmedlen var kött som styckats för försäljning, malet kött, råa köttberedningar såsom kebabkött och hamburgerbiffar samt köttberedningar såsom korv, helköttsprodukter och köttbullar. Av de undersökta livsmedlen var 16 tillverkade utomlands och 34 i Finland. Som prover av livsmedel som tillverkats i Finland togs produkter från både stora, riksomfattande och medelstora och små, lokala företag.

Arbetet för att motverka livsmedelsbedrägerier effektiveras

Livsmedlen måste ha förpackningspåskrifter i enlighet med lagstiftningen. Påskrifterna ska ge konsumenten information om bland annat vilka råvaror som använts i produkten samt tillverkare eller för vem den är tillverkad.

”Om kött har använts som ingrediens i ett livsmedel måste djurarten anges i ingrediensförteckningen. Livsmedlets tillverkare och importör ansvarar för att livsmedlet uppfyller kraven i lagstiftningen och att rätt information om produkten ges i förpackningspåskrifterna”, påminner Peusa.

Effektiverade åtgärder mot livsmedelsbedrägerier har ansetts nödvändiga i hela EU bland annat på grund av hästköttskandalen våren 2013. Provtagningen i maj-juni 2014 var en fortsättning på provtagningsprojektet år 2013. Myndigheterna har som mål att bättre än tidigare kunna identifiera eventuella livsmedelsbedrägerier och deras internationella omfattning.

Läs mera:
Provtagningsprojektet år 2013

Mer information:
överinspektör Jussi Peusa, produktsäkerhetsenheten, tfn 050 379 2862

Teman: