I fiskar har påträffats den i insjöområdet sällsynta sjukdomen IPN

29.3.2012

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira utreder förekomsten av den i insjöområdet sällsynta sjukdomen IPN (infectious pancreatic necrosis, infektiös pankreasnekros) i en fiskodlingsanläggning i vattendraget Kymmene älv. I finska havsområdet konstateras IPN-virus årligen. IPN-viruset är ofarligt för människan och hindrar inte användning av fisken som matfisk. Fortsatta undersökningar och åtgärder för att förhindra att sjukdomen IPN sprider sig inom inlandet har inletts. En fiskodlare kan förhindra att sjukdomen sprider sig genom att skaffa yngel endast från en sådan yngelanläggning, som har undersökts med tanke på IPN-virus och som har ett hälsotillstånd.</p>

IPN är en sjukdom som drabbar laxfiskar, främst regnbåge, öring, sik, lax och bäckröding. Sjukdomen orsakas av ett birnavirus som väl tål mycket varierande förhållanden. Typiska symptom på IPN är stor dödlighet i yngelstadiet särskilt bland de snabbast växande individerna, mörkfärgning av huden, blödningar i de inre organen, utstående ögon och svullen buk jämte s.k. spiralsimning. Om sådana symptom visar sig i en anläggning, skall en anmälan om detta omedelbart lämnas till tjänsteveterinären. Viruset som orsakar IPN har tidigare upprepade gånger konstaterats i finska havsområdet, men endast i tre anläggningar i finska insjöområdet under de senaste 30 åren.

Ynglen drabbas
Sjukdomen yppar sig oftast hos ynglen till laxfiskar under den tid vattnen är svala. Den viktigaste smittkällan är infekterade fiskar som förblivit bärare av sjukdomen. IPN kan sprida sig såväl med vattnet från en fisk till en annan som från stamfisken till romkornen, men också med redskap som används inom fiskodlingen. Desinficering av rommen dödar nödvändigtvis inte viruset. Det finns ingen läkemedelsbehandling mot sjukdomen och det enda sättet att bli kvitt sjukdomen i en fiskodlingsanläggning är att tömma anläggningen och omsorgsfullt desinficera den.

IPN är en sjukdom som skall bekämpas
IPN är en sjukdom son enligt lagen skall bekämpas i insjöområdet och åtgärder för att utrota sjukdomen vidtas således under myndigheternas ledning. Finska insjöområdet har ett av EU beviljat status som ett område fritt från IPN. Stamfisk- och yngelanläggningarna i inlandet som beviljats ett hälsotillstånd undersöks på statens försorg med tanke på IPN-virus minst vart annat år. Anläggningen som infekterats har spärrförklarats. Så förhindras förflyttning av fiskar till och från anläggningen.

Läs mer om IPN
Förstasidan > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Fiskar och kräftor > IPN

Mer information ger
Specialforskare Perttu Koski (fisksjukdomsforskning),
tfn 040 569 4541, perttu.koski at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Överinspektör Tiia Tuupanen (fisksjukdomstillsyn),
tfn 040 489 3348, tiia.tuupanen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: