I fortsatta undersökningar påträffades ingen salmonella i rapskrosset

15.6.2009

<p>Under veckoslutet blev man i Evira klar med salmonellaanalysen av tilläggsproverna av rapskross. Proverna hade tagits av det kross (30 ton) som återstod i Hankkija Lantbruk Ab:s lager. I proverna konstaterades ingen salmonella. I dag har också analysresultatet av det samlingsprov som i augusti 2008 togs av hela partiet blivit klart. Enligt resultatet konstaterads ingen salmonella i partiet.</p>

Hankkija Lantbruk Ab fann i sin egenkontroll Salmonella Mbandaka i det återstående partiet av rapskross (2,750 milj. kg) som importerats till Finland i augusti 2008. Bakterien är typisk i kross av vegetabiliskt ursprung. Rapskross har levererats ur lagret huvudsakligen till nötdjursgårdar i Österbotten, övre Savolax och norra Finland.

Det rapskross på 30 ton som finns i hamnlagret i Uleåborg har försatts i försäljningsförbud. Evira har förbjudit marknadsföring av partiet och befallt Hankkija Lantbruk Ab att återkalla det levererade krosset från gårdarna. Rapskross har levererats till cirka 170 nötdjursgårdar. Återkallandet av fodren pågår redan.

I avsikt att säkerställa situationen har man i provtagningen utarbetat en plan, med vilken provtagningen inriktas på de gårdar, till vilka foder sist levererats. Evira sänder gårdarna ett brev om saken med mer detaljerade anvisningar om åtgärderna på gårdarna.

Finland har ett täckande program för tillsyn över salmonella bland nötdjur. Den årliga förekomsten av salmonella är mindre än en procent. I år har inte ett enda salmonellafynd påträffats bland nötdjur.

Mer information ger:
Direktör Kaija Varimo, tfn 040 558 1637 (foder)
Sektionschef Jessica Löfgren-Eriksson, tfn 040 572 2897 (djursjukdomar)

 

Teman: