I proverna av varmrökt fisk konstaterades inga bakterier som orsakar botulism

20.7.2006

<div>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har utrett ett eventuellt samband mellan botulismfallet som yppade sig i början av juli och intaget av vakuumförpackad varmrökt sik. I de analyserade proverna påträffades inga Clostridium botulinum -bakterier.</div>

I laboratorium analyserades fiskprover särskilt av samma råvaruparti och av partier som tillverkats samma dag, ur vilka den misstänkta produkten härstammar.

Evira och de lokala och regionala livsmedelstillsynsmyndigheterna har utfört ett kontrollbesök i Apetit Kala Ab:s anläggning, som tillverkar den misstänkta varmrökta fisken, samt deras logistikcentral, från vilken produkterna levererats till butikerna. I kontrollerna påträffades inga sådana fel, som kunde misstänkas ha orsakat botulismfallet. Utgående från utförda analyser och kontroller föreligger inga hinder för en fortsatt tillverkning av vakuumförpackad varmrökt sik i Apetit Kala Oy.

Patienten som hamnade i sjukhusvård tillfrisknar väl.

Evira påminner om att det är mycket viktigt att livsmedel omsorgsfullt förvaras kallt i alla stadier av distributionen, också hos konsumenten. Färsk fisk, vakuumförpackad kallrökt, varmrökt och gravsaltad fisk och fiskrom skall förvaras i 0 - +3 grader. Övriga fiskpreparat, såsom varmrökt fisk och fiskhalvkonserver skall förvaras enligt anvisningarna på förpackningen, dock i högst +8 grader. Oöppnade helkonserver som innehåller fisk kan förvaras i rumstemperatur.

Mer information till konsumenter om hygienen hemma i köket: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/hygienia_kotikeittiossa/  (på finska)

Mer information om matförgiftningar och hur matförgiftningar kan undvikas:
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/livsmedelsinfo/matforgiftningar/

De tidigare pressmeddelandena om botulismfallet finns på Eviras webbsidor http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/

Mer information ger

Livsmedelssäkerhet:
enhetschef Kyösti Siponen, Livsmedelssäkerhetsverket, tfn 020 77 24230, 050 3868412. E-post: förnamn.efternamn@evira.fi
livsmedelsöverinspektör Eija Läikkö, Livsmedelssäkerhetsverket, tfn 020 77 24270, 050 3868419. E-post: förnamn.efternamn@evira.fi

Botulism:
epidemiolog Markku Kuusi, Folkhälsoinstitutet, tfn (09) 4744 8935

Clostridium botulinum -analysmetoder:
Proverna analyserades vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultets institution för livsmedels- och miljöhygien.
universitetslektor Miia Lindström Helsingfors universitet / institutionen för livsmedels- och miljöhygien, tfn 040 520 3627
professor Hannu Korkeala Helsingfors universitet / institutionen för livsmedels- och miljöhygien, tfn 0400 701 535

Teman: