Inbjudan till expertnätverk för kemisk riskvärdering av livsmedel

7.5.2008

<div>Livsmedelss&auml;kerhetsverket Evira kommer att skapa ett nationellt expertn&auml;tverk f&ouml;r kemisk s&auml;kerhetsv&auml;rdering av livsmedel. Experter fr&aring;n universitet, forskningsinstitut och andra centrala akt&ouml;rer i branschen inbjuds att delta. </div>

Som stöd för riskbaserad tillsyn blir man ofta tvungen att bedöma säkerheten för kemiska ämnen som använts i form av tillsatser i livsmedel eller som hamnat i livsmedel. Färska exempel på bedömningsbehov är bl.a. dioxinkontamination av guargummi och kumarin i kanel.  Eftersom det finns en enorm mängd kemiska ämnen och många fall att utreda inbjuder Evira områdets bästa nationella experter till myndigheternas hjälp.

Via nätverket sammanställs en expertgrupp, som bedömer säkerheten för de kemiska ämnen som finns i livsmedel. Nätverket kan också lyfta fram nya hot i anslutning till branschen och behov av undersökningar i samband med dem. Det är önskvärt att nätverkets medlemmar fungerar som kontaktpersoner till andra experter inom de organ som de representerar och därmed utökar nätverkets kompetensfält.

Nätverket görs så flexibelt som möjligt och så att det främst fungerar virtuellt. Om bedömningen inte görs i tjänsten betalas ett särskilt arvode. Beloppet kommer man överens om från fall till fall beroende på bedömningens omfattning.

Expertnätverkets praktiska verksamhet sköts av specialforskare Kirsi-Helena Liukkonen vid Eviras Riskvärderingsenhet.

Ytterligare information:
Specialforskare Kirsi-Helena Liukkonen, Riskvärderingsenheten, tel. 020 77 24029

Teman: