Infektiös bronkit hos fjäderfä åter i Finland

11.9.2014

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira och veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet har i samarbete undersökt återkomsten av infektiös bronkit hos fjäderfä i Finland. Sjukdomen förekom inte under nästan tre årtionden, men 2011 upptäcktes viruset på en äggproducerande hönsgård och hos en hobbyhöna i södra Finland. Infektiös bronkit hos fjäderfä har konstaterats även hos broilerföräldraflockar och i broileruppfödningsstall. Det är möjligt att virusstammar har spridit sig exempelvis från grannländer i samband med eventuell olaglig import av hobbyhöns eller att levande vaccinvirus håller på att mutera till sjukdomsalstrare.</p>

Infektiös bronkit hos fjäderfä (Infectious Bronchitis, IB) orsakas av ett coronavirus och är mycket smittsam. Förutom att infektera andningsvägarna kan sjukdomen orsaka infertilitet, sänkt äggproduktion, kvalitetsproblem med äggskalet och njursjukdom, men dödligheten är i allmänhet låg.

Infektiös bronkit bekämpas allmänt genom vaccination. Mot de vanligaste virusstammarna har man utvecklat vacciner som används i stor skala ute i världen.

”Det är möjligt att levande vaccinvirus muterats till sjukdomsalstrare. Men detta kräver ytterligare undersökningar”, konstaterar specialforskare, FD Anita Huovilainen på forskningsenheten för djursjukdomsvirologi vid Evira.

Sedan sommaren 2011 har man i Finland i viss mån använt inaktiverat IB-vaccin.

En vanlig sjukdom i hela världen

Man känner till tiotals IB-virusstammar och de olika stammarna orsakar olika symptom med olika styrka. Sjukdomen är mycket vanlig i Europa och resten av världen.

”Den stam som upptäcktes 2011 i Finland visade sig efter noggrannare undersökningar höra till QX-virusstammen, som har varit en mycket vanlig sjukdomsalstrare i Europa de senaste åren. Även det virus som smittade hobbyhönan 2011 hörde till samma QX-virustyp som hos hönan på den äggproducerande gården”, tillägger Huovilainen.

Stammarna avvek dock något från varandra, vilket antydde att de härstammade från olika källor. I de fortsatta undersökningarna analyserades blodprover från hobbyhöns och i många av dem fann man antikroppar mot sjukdomen. Antikropparna är ett tecken på att fåglarna har haft sjukdomen i något skede av livet.

Efter 2011 har man observerat symtom i andningsvägarna, diarré och en sänkt äggproduktion även hos broilerföräldraflockar och i broileruppfödningsstall.

”IB-sjukdomen har spridit sig bland fjäderfä, men trots undersökningar har man inte lyckats reda ut varifrån de olika virusstammarna har kommit till Finland”, säger Huovilainen.

Undersökningsresultaten har publicerats i en internationell vetenskaplig publikation
Pohjola L, Ek-Kommonen C, Tammiranta N, Kaukonen E, Rossow L, Huovilainen A.
Emergence of avian infectious bronchitis in a non-vaccinating country
Avian Pathology Avian Pathology 2014: Vol.43, No. 3, pp. 244-248.

Läs mer om infektiös bronkit hos fjäderfä

Ta del av anvisningarna för import av fjäderfä från EU:s medlemsländer, Norge och Schweiz  

Ta del av anvisningarna för import av hobbyfjäderfä från EU:s medlemsländer, även Norge och Schweiz 

Mer information:
specialforskare, FD Anita Huovilainen, tfn 050 544 1981

 

 

Teman: