Infektiös bronkit hos fjäderfä har konstaterats i ett sydfinländskt hönshus

15.4.2011

<p>Infektiös bronkit hos fjäderfä (Infectious Bronchitis eller IB) har konstaterats på en sydfinländsk värphönsgård. Fallet uppdagades då gården kontaktade veterinärmyndigheterna efter att man konstaterat sådana symptom hos hönorna som är typiska för denna smittsamma sjukdom såsom sänkt äggproduktion, förändrad kvalitet på äggen och luftvägssymptom. Infektionen bekräftades i undersökningar i Evira.</p>

Till och från den infekterade gården får inte föras fjäderfä. Restriktionerna är i kraft tills man kan försäkra sig om att infektionen inte sprider sig från gården. Än så länge vet man inget om den eventuella smittkällan.

IB-sjukan smittar inte människan.

IB orsakas av ett coronavirus. Viruset har fått global spridning och orsakat stora förluster för såväl ägg- som broilerkycklingproduktionen. Ute i världen bekämpas sjukdomen med vaccinationer. I Finland har sjukdomsfall som orsakat kliniska symptom senast konstaterats på 1970-ltalet.

Enligt vår nuvarande lagstiftning är IB i Finland inte någon djursjukdom som officiellt skall bekämpas, men en misstanke om förekomst av sjukdomen förutsätter en omedelbar anmälan till veterinärmyndigheterna. Näringen har ändå överenskommit om frivillig bekämpning av sjukdomen i samband med import av fjäderfä och då IB-sjuka misstänks eller konstateras på gårdar med de metoder som näringen har tillgång till.

Mer om detta:
IB (Infectious Bronchitis) eller infektiös bronkit (Evira)

Mer information ger:
Veterinär Päivikki Perko-Mäkelä, Evira, tfn 020 77 25413
Veterinär Hannele Nauholtz, ETT, tfn (06) 412 6999

Teman: