Infektiös laryngotrakeit (ILT) påträffad i en hobbyhönsgård i västra Finland

15.2.2012

<p>Infektiös laryngotrakeit (Infectious laryngotracheitis eller ILT) har påträffats i en hobbyhönsgård i västra Finland. Fallet uppdagades då en död höna sändes in från gården för undersökning i Evira. Smittan bekräftades i fortsatta undersökningar i Evira. Smittkällan är inte känd. I Finland har sjukdomen före detta påträffats år 1978. ILT smittar inte till människan.</p>

Utöver hönan kan herpesviruset som orsakar ILT smitta också till fasan och påfågel. Viruset förekommerglobalt och orsakat luftvägssymptom av olika grad och också minskad värpning. Ute i världen bekämpas sjukdomen med vaccineringar. Hos oss försöker man förhindra att sjukdomen sprider sig genom att följa de allmänna anvisningarna om skydd mot sjukdomar.

ILT är inte en djursjukdom som officiellt skall bekämpas i Finland, men en misstanke om sjukdomen förutsätter en omedelbar anmälan till veterinärmyndigheterna. Näringen har överenskommit om frivillig bekämpning av ILT med de metoder näringen har i samband vid införsel av fjäderfä. Evira undersöker också regelbundet om det förekommer antikroppar mot ILT i hälsokontrollproverna från fjäderfä.

Mer information
ILT (Infectious Laryngotracheitis) eller infektiös laryngotrakeit (Evira)

Mer information ger:
Specialforskare Christine Ek-Kommonen, Evira
Forskningsenheten Djursjukdomsvirologi, tfn 050 514 3926
Specialforskare Laila Rossow, Evira
Forskningsenheten Produktionsdjurs- och vilthälsa, tfn 050 544 1953

Teman: