Information om bluetongue hos idisslare

21.8.2006

<div>Bluetongue är en virussjukdom hos idisslare som sprids och smittar via insektsbett. Viruset smittar inte på människan.</div>

I Europa sprids viruset som orsakar bluetongue främst via ett svidknott ur arten Culicoides imicola. Denna art av svidknott förekommer inte i Finland. Svidknottet i fråga förekommer numera i Medelhavsländerna och i Nordafrika. Om klimatet blir minst 2 oC varmare än vad det är för tillfället, kunde svidknottet sprida sig från Medelhavsområdet norrut till hela Frankrike, Schweiz, Italien, Slovenien, Bosnia-Herzegovina, Kroatien och Bulgarien.

Bluetongue förekommer i tropiska och subtropiska områden, där den förmedlande insekten är aktiv året om. I Europa förekommer viruset i Portugal, Spanien, Frankrike (Korsika), Italien, Grekland och Balkanländerna. I södra Holland konstaterades i augusti 2006 antikroppar mot viruset som orsakar bluetongue hos får och läget utreds. Att bluetongue förekom hos får i Holland fastställdes den 18 augusti. I Finland har bluetongue aldrig påträffats.

Symptomen varierar i hög grad och sådana förekommer hos idisslare vanligen endast hos får och vissa vilda idisslare (hjortdjur). Huvuddelen av smittorna är symptomfria. Vid akut smitta får fåret hög feber som varar i några dagar. Slemhinnorna i munhålan och noshålan sväller upp och infekteras. Sår, frätsår och nekros kan förekomma. Tungan kan också svälla upp och bli blå. Infektioner kring klövarna, t.ex. i klövranden kan förekomma och det orsakar hälta. Kastning och lunginflammation kan också förekomma. De drabbade djuren antingen avlider inom 8-10 dygn eller överlever, men det tar mycket lång tid för dem att återhämta sig. Sjukdomen kan medföra stora ekonomiska förluster.

Sjukdomsdiagnosen bygger på konstaterande av antikroppar och virus.

Mer information ger:
Specialistveterinär för smittsamma sjukdomar Ulla Rikula 020 77 24 585
Professor Liisa Sihvonen 050 553 9226

Lär mer om ämnet på Europakommissionens webbsidor: Bluetongue in the Netherlands confirmed

Teman: