Information om förpackaren nu obligatorisk på frukt- och grönsaksförpackningar

28.11.2013

<p>Förpackarens namn och adress har varit obligatorisk information på alla förpackningar med färska frukter och grönsaker sedan början av oktober 2013. Europeiska unionens krav gäller alla frukter, bär och grönsaker som saluförs hela. Tack vare uppgifterna om förpackare och ursprungsland kan frukterna och grönsakerna bättre än tidigare spåras.</p>

Redan tidigare har man varit tvungen att ange produktens ursprungsland på förpackningarna. Livsmedelssäkerhetsverket Evira har uppdaterat kraven i anvisningarna till frukt- och grönsakssektorn om saluföring av frukt och grönsaker.

Med förpackarens adress avses den adress som ska användas för att posten ska gå fram. Som adress duger inte en internet- eller e-postadress. Uppgifter om ursprungsland ska också anges i dokument och fakturor som följer med frukterna och grönsakerna. Ursprungslandet får inte anges som förkortning.

I förpackningspåskrifterna ska utöver den särskilda lagstiftningen beträffande färska frukter och grönsaker också de allmänna kraven på märkning av livsmedel följas.


Mera information
överinspektör Niina Matilainen, tfn 0400 706173

Läs mer
Evira.fi > Elintarvikkeet > Valmistus ja myynti > Kasvikset > Tuoreet hedelmät ja vihannekset
Eviras anvisningar: Krav på saluföring av färska frukter och grönsaker (på finska)

Teman: