Information om förpackningspåskrifter och hygien i lättläst version och för synskadade

3.12.2009

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har i samarbete med Selkokeskus och Synskadades Centralförbund producerat material som lämpar sig för särskilda grupper om påskrifterna på livsmedelsförpackningar och om livsmedelshygien.</p>

Av broschyrerna ”Tips och råd för trygg matlagning” och ”Vad allt kan förpackningen till ett livsmedel berätta" "Sju skäl att bekanta sig med påskrifterna på förpackningar” har i samarbete med Selkokeskus producerats en lättläst version på såväl finska som svenska. Om salt och påskrifter om salt har också getts lättläst information i landets lättlästa tidningar. Materialet lämpar sig för personer som håller på med att lära sig finska och det kan också utnyttjas i specialyrkesläroanstalter.

I samband med Synskadades Centralförbund har av broschyrerna ”Vad allt kan förpackningen till ett livsmedel berätta?”, ”Använd inte för mycket salt”, ”Tips och råd för trygg matlagning” och ”Är detta månne humbug?” producerats lättlästa publikationer på finska och svenska också i formaten Daisy och Luetus som lämpar sig för synskadade. Talpublikationen i formatet Daisy kan man lyssna på med hjälp av en särskild Daisy-spelare eller en uppspelningsapparat som återger dokument i formatet mp3. Broschyrer i formatet Luetus kan läsas med ett läsningsprogram som installerats antingen i en mobiltelefon eller i en dator.

De lättlästa broschyrerna och artikeln om salt kan skrivas ut på Eviras webbsidor: http://www.evira.fi/portal/se/evira/bestallningstjanst/selkoesitteet___lattlasta_broschyrer/

Mer information:
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Kommunikationsdirektör Marja Laeslehto, tfn 050 386 8401, marja.laeslehto@evira.fi

Selkokeskus
Direktör, chefredaktör Hannu Virtanen, tfn 040 503 1003, hannu.virtanen@kvl.fi
Mer information om lättläst finner du på webbsidorna www.papunet.net/selko  och www.selkokeskus.fi.

Synskadades Centralförbund r.f.
Produktionssekreterare Virpi Jylhä, tfn (09) 3960 4024, virpi.jylha@nkl.fi
Synskadades Centralförbund arbetar för att ge synskadade möjligheter till ett självständigt och innehållsrikt liv. Mer information: http://www.nkl.fi/yleista/svenska.htm

Teman: