Inga koloradoskalbaggar har upptäckts

16.7.2009

<p>Det finns inga observationer av koloradoskalbaggar som har övervintrat i Finland. Det har inte heller meddelats om skalbaggar som kommit hit från annat håll. Evira följer med vindförhållandena och inriktar inspektionerna efter behov. Potatisodlarnas egen aktivitet är ytterst viktig i kontrollen av skalbaggar och anmälning av observationer.</p>

I Finland förekommer koloradoskalbaggar inte permanent, fastän de förekommer allmänt i våra närområden. Individer som eventuellt har övervintrat har redan hunnit komma upp på potatisblasten. Stormar och åskfronter från syd och sydost kan rycka dem med sig från blasten och transportera dem till Finland. Förutom med luftströmmarna kan skalbaggarna också komma över gränsen med olika fordon.

Risken för spridning av koloradoskalbaggar är störst vid sydkusten och i landets sydöstra hörn, men med åskväder kan skalbaggar också föras längre in i Finland. Eviras och TE-centralernas växtinspektörer inledde sina inspektioner den här veckan. Eventuella skalbaggar har redan hunnit till larvstadiet, så ätspår på potatisblasten avslöjar skadegöraren. Stormen över Finska viken på torsdagen i förra veckan kan ha fört med sig skalbaggar till sydkusten, så det lönar sig att granska potatisblasten också där.

En fullvuxen koloradoskalbagge är ungefär en centimeter lång. På den gula ryggen finns 10 svarta längsgående ränder och den främre delen av ryggen är orange med svarta prickar. Skalbaggens gul-orangefärgade ägg är till storleken som mannagryn och finns i täta grupper på undersidan av bladen. Larven är i övrigt orange, förutom de två raderna med svarta prickar längs båda sidorna.

Vuxna skalbaggar och larver äter till en början hål i potatisblasten, senare äter de upp bladen helt. I köksträdgårdar kan det också förekomma andra insekter som äter av växternas blad. Koloradoskalbaggarna äter endast potatisväxter, av vilka potatis är den absolut viktigaste.

Koloradoskalbaggen är en av världens värsta skadegörare på potatis. Dess effektivitet beror på det stora antalet skalbaggar och deras snabba förökning. Skalbaggarna har inga beaktansvärda naturliga fiender. I Finland har man tills vidare lyckats hindra koloradoskalbaggen från att sprida sig. Det är fråga om en karantänsskadegörare. Om man upptäcker den måste man göra en anmälan. För inspektionerna och bekämpningen svarar växtskyddsmyndigheterna dvs. Eviras och TE-centralernas växtinspektörer.

Kontaktuppgifter för anmälan om upptäckter samt ytterligare information om koloradoskalbaggen finns på Eviras webbplats:
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Växtinspektion > Karantänskadegörare > Potatisproduktion > Koloradoskalbagge
Jourtelefon för anmälan av observationer är 040 801 4407 (kl. 9–20).

Evira ger följande meddelande om koloradoskalbaggar 30.7.2009, om inget särskilt behov framkommer tidigare.

Ytterligare information:
Inspektör Esko Viikari, tel. 02077 25151
Sektionschef Raija Valtonen, tel. 02077 25040

 

Teman: