Inga koloradoskalbaggar hittades på sensommaren

23.8.2007

<div>Inga koloradoskalbaggar har hittats i augusti. Vid sommarens två förekomster i Parikkala och Sibbo har man också lyckats bekämpa skalbaggarna och inga skalbaggar har mera påträffats efter juli. Skalbaggarnas permanenta förekomstområden i Ryssland ligger nära finska gränsen, så det lönar sig ändå att fortsättningsvis ge akt på skalbaggar på potatisblasten ända tills potatisen tas upp.</div>

I samband med potatisupptagningen lönar det sig att vara uppmärksam på tecken som tyder på förekomst av koloradoskalbaggar i potatisodlingarna. Det är mest sannolikt att vuxna skalbaggar kan hittas i det här skedet, eftersom de just nu förbereder sig för övervintring. Skalbaggen övervintrar nedgrävd i jorden under tjälgränsen i skydd för vinterkölden. Eftersom koloradoskalbaggen övervintrar bara som fullvuxen kommer eventuella ägg, larver och puppor att dö när det blir kallt.

Upptäckta skalbaggar måste omedelbart anmälas till TE-centralens landsbygdsavdelning eller till Eviras enhet för växtskydd.

Kontaktuppgifter för anmälan om upptäckter samt bilder av och information om koloradoskalbaggen finns på Eviras webbsida: http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/vaxtinspektion/karantanskadegorare/potatisproduction/koloradoskalbagge/

Ytterligare information:
Äldre inspektör Olli Elfving, Evira, tel. 020 77 25048
Äldre inspektör Atro Virtanen, Evira, tel. 020 77 25047

Teman: