Inga observationer av koloradoskalbaggar i somras heller

10.9.2009

<p>Sommarens väderförhållanden och luftströmmarna gagnade inte koloradoskalbaggarnas vandringar till Finland. Man fann inga exemplar som övervintrat på platser med förekomster under tidigare år. Kontrollperioden är avslutad för året.</p>

I år och i fjol gjordes inga observationer av koloradoskalbaggar. Värsta förekomsterna inträffade åren 1998 ja 2002, då luftströmmarna hämtade skalbaggar till stora delar av Sydöstra Finland. Endast ett fåtal förekomster har påträffats under senare år. Förekomsterna har kunnat utrotas, varför skalbaggarna inte har kunnat varaktigt sprida sig till Finland. Risken för spridning av koloradoskalbaggar kommer dock att finnas kvar under kommande somrar, då skalbaggarna förekommer permanent i Finlands närområden.

Evira avslutar informeringen om koloradoskalbaggar för sommaren och tackar alla parter för deras arbete för att förhindra spridningen av koloradoskalbaggar. Det har varit av oerhört stor betydelse att media, odlare och medborgarna har aktivt deltagit för bekämpningsarbetet.

Ifall man vid potatisupptagningen ännu eventuellt finner övervintrande skalbaggar, ska de genast rapporteras till TE-centralens landsbygdsavdelning eller till Eviras enhet för växthälsa. Kontaktuppgifterna finns på Eviras webbsidor, adress
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Växtinspektion > Karantänskadegörare > Potatisproduktion > Koloradoskallbagge

Tilläggsupplysningar:
Överinspektör Atro Virtanen, Evira, tfn 020 77 25047
Sektionschef Olli Elfving, Evira, tfn 020 77 25150

 

Teman: