Inga observationer av koloradoskalbaggar

12.8.2009

<p>Sommarens väderförhållanden och luftströmmar har inte varit gynnsamma för koloradoskalbaggarnas förökning och spridning till Finland. I Finlands närområden har det inte funnits särskilt rikliga förekomster, och även därför har sannolikheten för en invasion varit liten. Inte en enda observation av koloradoskalbaggar har ännu gjorts i sommar, men granskningarna fortsätter och jordbrukarna måste fortsättningsvis själva undersöka sina potatisodlingar.</p>

En ny generation av koloradoskalbaggar som eventuellt har kommit till Finland uppskattas nu vara i larvstadiet eller puppor som är nedgrävda i marken. Efter puppstadiet kläcks vuxna individer. En vuxen koloradoskalbagge äter potatisblad och gräver sedan ned sig i marken för att övervintra. Om vädret fortsätter att vara varmt kan man under de närmaste veckorna hitta vuxna skalbaggar av en ny generation på potatisblasten.

Det är skäl att fortsätta granska potatisodlingarna ända fram till skörden. Det lönar sig speciellt att ge akt på blasten i upptagningsskedet eller i samband med eventuell blastdödning. På blasten kan man hitta fullvuxna skalbaggar eller också kan det finnas potatisblast där bladen är helt uppätna. Det här kan vara ett tecken på larver av koloradoskalbagge och att larverna nu är förpuppade och nedgrävda i marken. Som tecken på förpuppade koloradoskalbaggar kan man upptäcka runda hål i jordytan där de grävt ned sig. I samband med potatisupptagningen kan man hitta fullvuxna skalbaggar som är nedgrävda i jorden för att övervintra.

Upptäckta koloradoskalbaggar och misstankar om förekomst ska ofördröjligen anmälas till Eviras eller TE-centralens växtinspektör, som verifierar upptäckten och ger anvisningar för fortsatta åtgärder. Jourtelefon för anmälan av observationer är 040 801 4407 (kl. 9–20).

Mera om koloradoskalbaggen på Eviras webbsidor.

Evira ger följande meddelande om koloradoskalbaggar 10.9.2009, om inget särskilt behov framkommer tidigare.

Ytterligare information:
Överinspektör Atro Virtanen, Evira, tel. 020 77 25047
Inspektör Esko Viikari, Evira, tel. 020 77 25151
Sektionschef Olli Elfving, Evira, tel. 020 77 25150

 

Teman: