Inga observationer av koloradoskalbaggar

30.7.2009

<p>I år har man inte påträffat koloradoskalbaggar. Den största risken för spridning av baggarna med luftströmmarna är över, eftersom baggarna nu är i larvstadiet och då man i närområdena till Finland inte har påträffat många vuxna baggar i potatisbestånden.</p>

Under sommaren har luftströmmarna tidvis strömmat in från sydväst, varför enskilda baggar kan ha följt med dessa till Finland. I synnerhet fritids- och yrkespotatisodlare i Sydvästra Finland har under augusti skäl att kontrollera potatisodlingarna. Förekomster i larvstadiet är lättare att upptäcka eftersom de oftast uppträder som kolonier på några tiotal individer inom ett fåtal kvadratmeter.

Identifiering av larver av koloradoskalbaggar

Larverna äter bladen på potatisblast så att de perforeras och blir trasiga. En vuxen larv är ca 1 cm lång och orange till färgen, på vardera sidan av larven finns två rader av svarta prickar. En vuxen skalbagge är ca en centimeter lång och på ryggen har den tio längsgående svarta streck på gul botten.

Mera om koloradoskalbaggen på Eviras webbsidor

Upptäckter av koloradoskalbaggar ska rapporteras genast

Upptäckter av och misstankar om koloradoskalbaggar ska rapporteras ofördröjligen till Evira eller växtinspektören hos regionens TE-central som bekräftar observationen och ger anvisningar om vidare åtgärder. Journumret för rapportering av upptäckter är 040 801 4407 (kl. 9-20).
Evira publicerar nästa bulletin om koloradoskalbaggar den 13.8.2009, såvida det inte finns särskild anledning att göra det tidigare.

Tilläggsupplysningar:
Överinspektör Atro Virtanen, Evira, tfn 020 77 25047
Sektionschef Olli Elfving, Evira, tfn 02077 25150

 

Teman: