Inga observationer av koloradoskalbaggar

15.9.2008

<div>Sommarens väderförhållanden och luftströmmar har inte varit gynnsamma för spridningen av koloradoskalbaggar till Finland. På fjolårets förekomstplatser har inga övervintrade individer påträffats. Kontrollperioden har avslutats för i år. I Finlands närområden har det funnits rikliga förekomster av koloradobaggar den här sommaren.</div>

De värsta förekomståren var 1998 och 2002, då luftströmmarna förde med sig skalbaggar över ett stort område i Sydöstra Finland. Under de två föregående åren har bara några förekomster noterats. Förekomsterna har bekämpats, så koloradoskalbaggarna har inte kunnat sprida sig permanent till Finland. Faran för spridning av koloradobaggar kvarstår dock under de kommande somrarna, eftersom det har förekommit rikligt med skalbaggar i Finlands närområden.

Ifall övervintrade skalbaggar eventuellt upptäcks i samband med potatisupptagningen måste de omedelbart anmälas till TE-centralens landsbygdsavdelning eller till Eviras enhet för växthälsa. Kontaktuppgifter finns på Eviras webbplats på adressen
www.evira.fi >Växtproduktion och foder >Växtinspektion >Karantanskadegörare >potatisproduktion > Koloradoskalbagge

Evira upphör nu med sina meddelanden om koloradoskalbaggarna och tackar alla parter för arbetet för att förhindra spridningen av koloradoskalbaggar. Mediernas, odlarnas och befolkningens aktiva deltagande har varit mycket viktigt för bekämpningsarbetet.


Ytterligare information:
Överinspektör Atro Virtanen, Evira, tel. 020 77 25047
Sektionschef Raija Valtonen, Evira, tel. 020 77 25040

 

Teman: