Inga observationer av koloradoskalbaggar

17.7.2008

<div>Tills vidare har inte en enda observation av koloradoskalbaggar gjorts. Den fortsättningsvis relativt svala sommaren och de rådande luftströmmarna har inte gynnat skalbaggarnas utveckling och spridning till Finland. </div>

Om vädret fortsätter ungefär som hittills kan koloradoskalbaggar kanske visa sig i potatisblasten först i månadsskiftet juli-augusti. Det lönar sig nu för alla potatis- och husbehovsodlare att ge akt på sin potatisblast med tanke på skalbaggar. Det är sannolikare att larvgrupper upptäcks än enstaka skalbaggar. Larverna uppträder alltid i härdar. En härd omfattar i allmänhet några kvadratmeter. I början är potatisbladen ätna så att de är håliga och söndertrasade och i slutskedet kan bara bladskaften finnas kvar.

Evira uppmanar alla att granska sina potatisodlingar regelbundet varje vecka, i synnerhet i det södra kustområdet samt i kommunerna vid östgränsen ända till höjden av Ilomants. Växtinspektörerna kör runt och inspekterar potatisodlingarna ända till slutet av augusti.

Om en skalbaggsförekomst inte upptäcks kan antalet skalbaggar under den första sommaren öka till 200–300 skalbaggar. Under följande sommar kan de redan vara flera tusen. Det här antalet skalbaggar räcker till för att förstöra en potatisodling på ungefär en hektar, om de inte bekämpas.

Mera information om koloradoskalbaggen och dess kännetecken finns på Eviras webbplats:
www.evira.fi > Växtproduktion och foder > Växtinspektion > Karantanskadegörare > potatisproduktion > Koloradoskalbagge

Jourtelefon för anmälning av observationer är 040 801 4407 (kl. 9–20).

Ytterligare information:
Överinspektör Atro Virtanen, Evira, tel. 020 77 25047
Överinspektör Salla Hannunen, Evira, tel. 020 77 25072


Teman: