Ingen afrikansk svinpest hos en tam flock med vildsvin

12.9.2014

<p>I de undersökningar som Livsmedelssäkerhetsverket Evira har gjort konstaterades ingen afrikansk svinpest hos den vildsvinsflock som rört sig i östra Finland. En ovanligt tam vildsvinsflock, som har rört sig nära ryska gränsen i byn Niska-Pietilä i Rautjärvi, avlivades fredagen den 5 september 2014. Alla djur verkade friska, men för sjukdomsuppföljning sändes prover av ett djur till Evira för undersökning av eventuell afrikansk svinpest.</p>

Afrikansk svinpest (ASF) är en allvarlig virussjukdom hos djur. Den sprids lätt och förekommer hos både svin och vildsvin. Afrikansk svinpest smittar inte till människor. I Finland har sjukdomen aldrig förekommit.

För svinuppfödningen är afrikansk svinpest ett stort hot. Därför är svingårdarnas sjukdomsskydd samt informationen till riskgrupper såsom utländska anställda på svingårdarna och finländska jägare som reser till riskområden i en nyckelställning för att förhindra spridning av sjukdomen.

Två sjukdomsfall har hittats i Estland

I år har afrikansk svinpest spridits i Finlands närområden bland annat i Polen, Litauen och Lettland. I Estland konstaterades sjukdomen för första gången i början av september i kommunen Valga nära den lettiska gränsen. Det andra fallet hittades i kommunen Viljandi cirka 25 kilometer från den första platsen. Båda fallen i Estland konstaterades hos vildsvin som hittats döda inom det restriktionsområde som inrättats på grund av smittorna i Lettland.

Jägare kan sända prover till Evira

I Finland följs sjukdomen upp genom undersökning av prover från produktionssvin, hägnade vildsvin samt vilda vildsvin. Vilda vildsvin har undersökts med avseende på afrikansk svinpest ända från år 2010.

Jägare kan delta i svinpestundersökningen genom att sända blod- och vävnadsprover av vilda vildsvin till Evira. Om man misstänker att ett vildsvin är sjukt eller hittar ett dött vildsvin ska man kontakta kommunalveterinären.

De som jagar vildsvin kan be om provtagningsutrustning av Finlands viltcentrals distriktskontor i Sydöstra Finland och Norra Karelen.

Mer information:
specialforskare Laura London, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi (virussjukdomar hos svin), tfn 050 570 2916
överinspektör, sektionschef Sirpa Kiviruusu, enheten för djurhälsa och välfärd (tillsyn över djursjukdomar), tfn 0400 920 503
forskare Marja Isomursu, forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa (provtagning), tfn 040 512 1248, kontor 029 530 4924

Läs mera:
För inte in afrikansk svinpest till Finland
Sjukdomssituationen i EU och i våra närområden (på finska)  
Anvisningar för provtagning och sändning

 

 

 

Teman: