Ingen rabies konstaterades i vildhundarna som avlivades i Tohmajärvi

9.9.2011

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har undersökt de tre vildhundarna som avlivades i Värtsilä i Tohmajärvi med tanke på rabies. Ingen rabies konstaterades i hundarna. En flock vildhundar väckte förra veckan oro i närheten av gränsen mot Ryssland. Vildhundar kommer tidvis till Finland över gränsen mot Ryssland. Man försöker alltid undersöka avlivade hundar med tanke på rabies.</p>

I ryska Karelen påträffades sista veckan i augusti rabies i en ko ute på bete. Området ligger på cirka 150 km:s avstånd från den finska gränsen. Detta är efter flera årtionden den första gången då rabies konstateras i ryska Karelen alldeles i närheten av det finska territoriet.

Anmäl djur som beter sig konstigt
För att vi skall kunna följa upp sjukdomsläget i Finland är det mycket viktigt att en anmälan lämnas till den kommunala veterinären eller länsveterinären om rovdjur som uppträder konstigt eller aggressivt.

Mer information
om rabiesdiagnostik: specialforskare Ulla-Maija Kokkonen, tfn 050 5262065, forskningsenhetschef Liisa Kaartinen, tfn 040 840 7364

om undersökning av små rovdjur: forskare Marja Isomursu tfn 040 512 1248

Teman: