Ingen stor förändring i de totala mängderna av tillverkade foderblandningar för produktionsdjur år 2007

17.3.2008

<div>I Finland tillverkades sammanlagt 1 414 miljoner kilo foder f&ouml;r produktionsdjur f&ouml;r den inhemska marknaden &aring;r 2007. J&auml;mf&ouml;rt med &aring;r 2006 minskade den tillverkade m&auml;ngden med ungef&auml;r en procent. Tillverkningsm&auml;ngden av olika tillsatser f&ouml;r foder utgjorde cirka 30 miljoner kilo eller knappt tv&aring; procent mindre &auml;n &aring;ret innan. F&ouml;r s&auml;llskapsdjur tillverkades knappt sju miljoner kilo mat. Uppgifterna &auml;r baserade p&aring; de anm&auml;lningar som tillverkarna har gjort till Eviras foderkontroll om sina tillverkningsm&auml;ngder.</div>

Andelen foderblandningar avsedda för nötdjur – kalvar, tjurar och mjölkkor – av fodren inom lantbruket utgjorde fortsättningsvis närmare hälften eller 641 miljoner kilo. Mängden minskade med 30 miljoner kilo eller 4,4 procent från året innan. Helfoder för kor tillverkades 314 miljoner kilo (en minskning med 14 miljoner kilo) och halvkoncentrat 173 miljoner kilo (en minskning med närmare 10 miljoner kilo). Mängden tillverkat koncentrat minskade med tre miljoner kilo till 83 miljoner kilo.

Andelen svinfoderblandningar av den inhemska tillverkningen av foderblandningar utgjorde något över en fjärdedel. Den tillverkade mängden uppgick till 368 miljoner kilo, vilket är cirka två procent mer än år 2006. Uppfödningsallfoder, vars andel av svinfodren var ungefär en tredjedel, tillverkades 125 miljoner kilo. Blötfoder för svin tillverkades 58 miljoner kilo och uppfödningskoncentrat 56 miljoner kilo.

Andelen foderblandningar för fjäderfä av de foderblandningar som tillverkades för produktionsdjur har förblivit ungefär en femtedel. År 2007 var den totala tillverkade mängden, 307 miljoner kilo, 13 miljoner kilo mera än föregående år. Den största gruppen av foder för fjäderfä, 67 procent av foderblandningarna för fjäderfä, var foder för broiler. Av dem tillverkades 205 miljoner kilo. Mängden var 16 miljoner kilo större än år 2006.

Mineralfoderblandningar för produktionsdjur tillverkades cirka 26 miljoner kilo år 2007. Mängden var närmare 15 procent mindre än året innan. För pälsdjur tillverkades foderblandningar drygt 39 miljoner kilo, för renar 17 miljoner kilo, för fiskar drygt 8 miljoner kilo, för hästar 7 miljoner kilo samt för får och getter cirka 226 000 kilo.

Olika fodertillsatser såsom vitamin-, propylenglykol- och elektrolytpreparat samt foderkonserveringsmedel tillverkades 30 miljoner kilo i fjol. Jämfört med år 2006 minskade tillverkningen med en halv miljon kilo eller cirka två procent. Den största gruppen av tillsatser var konserveringsmedel. Av dem tillverkades 21 miljoner kilo.

Av mat för sällskapsdjur innehåller statistiken uppgifter om den inhemska tillverkningen av hund- och kattmat. Tillverkningen av dessa produkter i fjol var så gott som densamma som året innan eller 6,7 miljoner kilo.

Statistik över tillverkningen av foderblandningar 2007:
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/statistik_och_rapporter/

Ytterligare information:
Överinspektör Ossi Ala-Mantila, Evira, tel. 020 77 25210

 

Teman: