Inget behov att dra bort ägg från marknaden

5.3.2009

<div>Livsmedelssäkerhetsverket Evira beklagar de felaktiga uppgifter som förekommit i offentligheten om återkallelse av ägg. Det finns inget behov att dra bort ägg från marknaden, eftersom situationen inte medför någon hälsofara för konsumenterna. Äggleveranserna till packerierna och affärerna stoppades, då misstanken om salmonellasmitta vid tre äggproduktionsgårdar framkom.</div>

På två gårdar med äggproduktion har smitta av Salmonella Tennessee upptäckts och på en tredje gård smitta av Salmonella Typhimurium. Smittorna upptäcktes i värphönsens avföringsprover i samband med den normala salmonellakontrollen av produktionsgårdarna. I äggen har ingen salmonella hittats.

Evira betonar vikten av den regelbundna salmonellakontroll som sker på gårdarna för att den goda salmonellasituationen i Finland ska kunna bibehållas. Det behövs inga särskilda åtgärder då man hanterar ägg.

Ytterligare information:
Direktör Maija Hatakka, Evira, livsmedelssäkerhet, tel. 040 835 9810
Överinspektör Sirpa Kiviruusu, Evira, tillsyn över djursjukdomar, tel. 0400 920503

 

Teman: