Inget dioxinhaltigt foder har importerats till Finland från Tyskland

7.1.2011

<p>Via EU:s system för snabb varning om hälsovådliga livsmedel och foder (RASFF) har det kommit information om att man i Tyskland använt dioxinhaltigt foder för svin och fjäderfä. Onsdagen den 5 januari 2011 har Europeiska kommissionen genom RASFF bekräftat att inget foder från den berörda tillverkaren har importerats till Finland.</p>

De tyska myndigheterna utreder fortfarande ursprunget till fodret och om dioxin eventuellt har överförts från det förorenade fodret till livsmedel. Evira följer upp läget och vidtar vid behov åtgärder utifrån de uppgifter som myndigheterna och kommissionen lämnar.

Evira har inte fått besked av de tyska myndigheterna om livsmedel som kunde innehålla dioxin har exporterats till Finland.

Ytterligare information:
Enhetschef Kyösti Siponen, Evira, tfn 050 386 8412

Ytterligare information finns på Niedersachsens ministeriums webbplats för näring, jordbruk, konsumentskydd och landsbygdsutveckling: www.ml.niedersachsen.de

Teman: