Inget samband mellan dioxinfallet i Tyskland och läget i Finland

18.4.2011

<p>I de undersökningar som Livsmedelssäkerhetsverket Evira låtit utföra har inte påträffats sådana mängder dioxin, som överskrider gränsvärdena. Undersökningarna inleddes i februari då man i Tyskland påträffade dioxin i foder för produktionsdjur.</p>

I de undersökta foder- och livsmedelsproverna konstaterades inte dioxinhalter som strider mot författningarna. Fodren som undersöktes var vegetabiliska och animaliska fetter som används i foder och foderblandningar som innehåller sådana. I dem påträffades inte sådana mängder dioxin, som överskrider gränsvärdet. Man tog sammanlagt 23 prover. Fyra tyska korvar i detaljhandeln och två svinkött i grosshandel undersöktes också med tanke på förekomst av dioxin. Mängder dioxin som överskrider gränsvärdet påträffades inte i ett endaste prov.

Undersökningar som hänför sig till fodersäkerheten utförs i Finland av foder av såväl vegetabiliskt som animaliskt ursprung i form av egenkontroll hos foderföretagarna och i form av tillsyn från myndigheternas sida. Dioxinundersökningarna utgör en del av Finlands nationella fodertillsyn.

Evira följer upp läget via EU:s system för snabb varning (RASFF). Kommissionen informerar medlemsstaterna om eventuella fortsatta åtgärder. Det finns inget samband mellan dioxinfallet i foder i Tyskland och de finländska konsumenternas exponering för dioxin.

Mer information ger:
Foder: Överinspektör Riitta Rannikko, tfn 040 846 1153
Livsmedel: Enhetschef Kyösti Siponen, tfn 050 386 8412
Dioxinanalyser: Enhetschef Kimmo Peltonen, tfn 040 500 2614

Mer information om fallet på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/dioxin_germany_en.htm

Teman: