Inhemsk morot visat sig vara orsaken till matförgiftningsepidemin i Nurmestrakten

31.7.2006

<div>Orsaken till Yersinia pseudotuberculosis -matförgiftningsepidemin i Nurmes och närliggande kommuner har visat sig vara inhemsk morot. 64 personer i området hade sökt sig till hälsocentralen med symptom som tydde på en yersiniainfektion. Hos en del av dem hade yersiniainfektionen bekräftats med avförings- eller blodanalys.</div>

Av de intervjuade personerna var över hälften barn i skol- eller daghemsåldern, en del personal på skolor eller daghem. De vanligaste symptomen var magont och feber, men det förekom också diarré, kräkning, ledsmärtor och knölros. Hos en stor del (75%) varade symptomen i över en vecka och var tionde hade tagits in på sjukhus. En person opererades på grund av att man misstänkte blindtarmsinflammation. Över hälften hade varit borta från skolan eller arbetet till följd av sjukdomen.

Insjuknade fanns i över tio olika skolor och tre daghem, till vilka tre centralkök hade levererat skalade morötter under maj månad. Alla tre centralkök hade fått morötterna från samma skaleri, till vilket morötterna hade levererats från Österbotten. Samma yersiniabakteriestam som man fann hos de insjuknade patienterna påträffades också i proverna som tagits i morotsleverantörens lager.

Sjukdomsfall som orsakats av samma yersiniabakteriestam konstaterades under maj månad också i tio andra sjukvårdsdistrikt, sammanlagt 22 fall. I utredningar framkom att morötter från samma leverantör eventuellt också orsakat dessa fall.

I Finland har på senare år påträffats flera Yersinia pseudotuberculosis -epidemier bland skolelever, sju stycken åren 1997-2004. Smittkällan har också tidigare visat sig vara inhemsk morot år 2003 och 2004 och inhemsk isbergssallad år 1998.

Bakterien Y. pseudotuberculosis hamnar i morötterna från marken och därför är det inte möjligt att helt förhindra att den förekommer i morötter. Bakterien förmår föröka sig också i kallt (i 0-5 ºC). Det ser ut som om en långvarig lagring av morötter från hösten till våren gör det möjligt för bakterien Y. pseudotuberculosis att föröka sig. Livsmedelssäkerhetsverket Evira vill påminna om att man borde följa med om morötterna förskäms under lagring och allt enligt möjlighet ta bort förskämda morötter. Vid tvätt av morötter skall användas tillräckligt med friskt vatten och skalade morötter skall tvättas omsorgsfullt innan de används. 

Mer information:

Folkhälsoinstitutet:

Sirpa Pajunen
Infektionsläkare
Tfn (09) 4744 8557

Livsmedelssäkerhetsverket Evira:

Taina Niskanen
Överinspektör
Tfn 020 77 24318

Mari Raahenmaa
Överinspektör
Tfn 020 77 24246

Teman: