Insamlingen av individuell information om får och getter börjar

3.9.2007

<div>I november tas ett riksomfattande får- och getregister i bruk. I registret införs information om lamningar, utmönstringar, inköp och förflyttningar på individnivå. Insamlingen av information i registret sker under hösten 2007. </div>

Frågeformulär och anvisningar om hur information samlas in sänds under september till samtliga registrerade får- och gethållare. Om samtliga får- och getdjur samlas in individuell information på varje enskild djurhållningsplats enligt läget den 15 oktober 2007. Informationen som samlas in är EU-signumet, öronnumret, namnet, födelsedatumet, könet, bruket, rasen och djurslaget. Informationen kan lämnas på papper eller i elektroniskt format.

För de djur som inte sedan gammalt har något EU-signum, skapas ett sådant i samband med att informationen samlas in. Djur med gammalt EU-signum får också ett nytt EU-signum som används som primärt signum vid hantering av informationen.

Registret underlättar bokföringsarbetet på gårdarna. Handlingarna om förflyttning av får och getter tas likaså ur bruk i och med att registret tas i bruk.

Det är ytterst viktigt att djuren kan identifieras och spåras på individnivå. Evira och Tike har i samarbete utvecklat ett register som motsvarar EU-kraven i avsikt att garantera en säker livsmedelskedja. 

Får- och getregistrets kundservice står till tjänst på numret 020 690 990 vardagar kl. 9-11 och på e-postadressen lammasvuohiat-merkki.gifevira.fi. Efter att registret tagits i bruk står kundservicen till tjänst vardagar kl. 8.15-16.00.

Information om insamlingen av information och ibruktagandet av får- och getregistret finns på Eviras webbsida: http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/markning_och_registrering/far_och_getter/

Mer information ger:
Överinspektör Matleena Haapa, tfn 020 77 24211
Planerare Pia Vilen, tfn 020 77 24344

Teman: