Insektburen parasit hittad för första gången hos en hund i Finland

27.1.2014

<p>Man har för första gången hittat en hund smittad med den insektburna parasiten Onchocerca i Finland. Den vuxna hunden hade förts in från Rumänien och när den obducerades vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira konstaterades långvarig ögoninflammation. I det inflammerade ögat fanns rikligt med parasitmaskar. Hunden kom till Finland i höstas. Ett av hundens ögon hade opererats bort redan före ankomsten till Finland.</p>

Man har preliminärt kommit till att smittan hos hunden orsakats av arten Onchocerca lupi, som ursprungligen påträffats hos varg. Onchocerca-parasiter sprids med flygande, blodsugande insekter. Hos hundar leder smittan vanligtvis till kraftig ögoninflammation som det inte finns någon läkemedelsbehandling mot. Smittan kan inte konstateras i blodprov, eftersom det tills vidare inte finns någon antikroppstest med vars hjälp man kunde hitta symtomfria bärare.

I Finland har parasiter som hör till samma släkte konstaterats hos till exempel nötkreatur, så det är möjligt att finländska insektsarter kan sprida även den art som orsakar sjukdom hos hundar. Nötkreatursparasiten är vanlig hos nötkreatur i hela Europa och den har inte konstaterats orsaka sjukdom hos människor.

Parasitsmittorna ökar

Under de senaste 15 åren har ögoninflammationer orsakade av parasiter av släktet Onchocerca ökat hos hundar i Förenta staterna och Sydeuropa. I Europa har fall rapporterats åtminstone i Grekland, Ungern, Turkiet och Tyskland.  Man har preliminärt kommit till att smittorna orsakats av arten Onchocerca lupi, som ursprungligen påträffats hos varg.

I Turkiet har nyligen rapporterats om två fall av ögoninflammation hos människor som orsakats av hundparasit.

En annan parasit som hör till samma släkte, Onchocerca volvulus, orsakar den sjukdom som kallas flodblindhet hos människor. Den förekommer bland annat i Afrika söder om Sahara och i Sydamerika, där parasiten sprids med lokala insekter. Smittan har konstaterats hos tio miljoner människor och den leder till permanent synförlust.

Mera information
Forskare, VML Veera Karkamo, tfn 050 544 1986
Forskningsenhetschef, professor Marjukka Anttila, tfn 050 354 4601

 

Teman: