Inspektionerna av koloradoskalbaggar börjar

10.7.2008

<div>Inspektionerna av koloradoskalbaggar har inletts i Sibbo och Parikkala, där skalbaggar påträffades i fjol. Därefter börjar kartläggningen på riskområdena, som är Nyland, Sydöstra Finland, Södra Savolax och Norra Karelen.</div>

Det relativt svala vädret och de luftströmmar som rått har inte varit gynnsamma för koloradoskalbaggens utveckling och spridning till Finland. Luftströmmarna under de närmaste veckorna och eventuella åskfronters riktningar är avgörande med tanke på situationens utveckling när det gäller koloradoskalbaggar. Enstaka skalbaggar kan följa med trafiken till Finland.

Under de senaste tio åren har sammanlagt 519 skalbaggsförekomster upptäckts i Finland. De värsta invasionerna inträffade 1998 och 2002. År 1998 var antalet förekomster av koloradoskalbaggar 149 och år 2002 var de 324. Tidpunkten för sommarens första observationer har varierar från slutet av juni till slutet av juli. Tack vare effektiv bekämpning har skalbaggen endast sällan lyckats övervintra i Finland och inga permanenta förekomster har uppstått.

I synnerhet på riskområdena är det skäl att ge akt på potatisodlingarna under hela sommaren med tanke på koloradoskalbaggarna. Upptäckta koloradoskalbaggar och misstankar om förekomst ska ofördröjligen anmälas till Eviras eller TE-centralens växtinspektör, som verifierar upptäckten och ger anvisningar för fortsatta åtgärder. Koloradoskalbaggen är ungefär en centimeter lång och på ryggen har den tio svarta längsgående ränder på gul botten. Mera information om koloradoskalbaggen och dess kännetecken finns på Eviras webbplats: www.evira.fi > Växtproduktion och foder > Växtinspektion > Karantänskadegörare > Potatisproduktion > Koloradoskalbagge. Jourtelefon för anmälning av observationer är 040 801 4407 (kl. 9–20).

Ytterligare information:
Överinspektör Atro Virtanen, Evira, tel. 020 77 25047
Överinspektör Paula Lilja, Evira, tel. 020 77 25043


Teman: