Intensifierad kontroll av kinesiskt träemballage med tanke på asiatisk långhorning

15.4.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira intensifierar i samarbete med tullen kontrollerna av träemballaget i stenleveranser från Kina med tanke på asiatisk långhorning. Skalbaggen hotar sprida sig till de europeiska lövskogarna med träemballage från Asien. De riktade kontrollerna börjar i mitten av april 2013.</p>

Europeiska kommissionen ör oroad över risken att långhorningen ( Anoplophora glabripennis) sprider sig och har därför bestämt om en två år lång intensifierad kontroll av träemballaget i stenleveranser från Kina.

Från Kina införs en hel del stenmaterial, såsom gaststenar och stenläggningsplattor, och långhorningar har påträffats i träemballaget kring dem. Det är skäl för dem som hanterar stenförsändelser att hålla utkik efter larvgångar, gnagspån, larver och vuxna långhorningar i träpallarna.

I Mellaneuropa har långhorningen några gånger redan lyckats sprida till lövträden i omgivningen kring importställena och flera medlemsländer har påträffat långhorningar särskilt i kinesiskt träemballage.

Om man misstänker förekomst av långhorningar kan man lämna en anmälan till Evira på e-postadressen kasvinterveys at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi. Identifieringen underlättas om ett foto bifogas till meddelandet. I Finland har under de senaste åren påträffats två individer av långhorningen.

Långhorningen är en skadegörare på lövträd. Den har som klassificerats som farlig och dess storvuxna larver skadar trädstammen. Den är en stor, 2,5 - 3,5 cm lång skalbagge med vita prickar på svart botten. Långhorningens randiga känselspröt är längre än kroppen.


Information om och bilder på långhorningen
Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Växtsjukdomar och skadedjur > Farliga växtsjukdomar och skadedjur > Anoplophora glabripennis

Eviras broschyr över långhorningen
Evira.fi > Om Evira > Publikationer > Växter > Anoplophora glabripennis

Mer information ger
sektionschef Raija Valtonen, tfn 040 560 2510
överinspektör Otto Hukka, tfn 040 703 6140

Teman: